การประชุม

     
 
Jan. 15
Outbound Theme Travel & Medical Tourism China Conference & Exhibition 2020
http://ott.covermediagroup.com
 
 
Jan. 13 - 15
Cell Press -IPS
http://nhbcb2020.csp.escience.cn
 
 
Jan. 12
The 1st Global Rehabilitation & Assistive Technology Network Summit
 
 
Jan. 11 - 14
2020 International Youth Leadership Finance Summit
 
 
Jan. 8 - 9
The 2nd Insurance Analytics and AI Innovation China 2020
http://szwgroup.com/insurance-analytics-and-ai-innovation-china-2020-cn/
 
 
Jan.
InsurTech Innovation Congress China 2020
 
 
Jan.
InsurTech Innovation Congress China 2020
 
 
     
 
Feb. 27 - 28
The 2nd Global Manufacturing Digital Transformation Summit 2020
http://www.ecvinternational.com/event/cn/The2ndGlobalManufacturingDigitalTransformationSummit2020
 
 
Feb. 27 - 28
(postpone) The 2nd Global Manufacturing Digital Transformation Summit 2020
http://www.ecvinternational.com/event/cn/The2ndGlobalManufacturingDigitalTransformationSummit2020
 
 
Feb. 25 - 28
(postpone) The 18th Shanghai Industrial Automation & Robots Expo and Forum
http://www.asia-sia.com
 
 
Feb. 22 - 24
ICCCS 2020
 
 
Feb. 22 - 24
ITIOT 2020
http://www.itiot.net
 
 
Feb. 20 - 21
Automotive HMI & AI Cockpit World Congress China 2020
 
 
Feb. 14 - 15
NVH Technology Summit Forum 2020
 
 
Feb. 13 - 14
2020 China International Biopharma 4.0 Summit
 
 
Feb. 13 - 14
The 4th Smart Home Asia Summit & Mini Expo
http://www.taaslabs.com/smart-home-asia_ch
 
 
 
     
 
Mar. 26 - 29
The 9th Oriental Congress of Neurology
 
 
Mar. 26 - 29
2020 International Conference on Development of Internet of Things
http://www.dit2020.org
 
 
Mar. 26 - 29
2020 International Conference on Ubiquitous Communications and 5G Technologies
http://www.uc5g.org
 
 
Mar. 26 - 27
Automotive Lightweight International Forum 2020
 
 
Mar. 26 - 27
(postpone) The 2rd China International VOCs Monitoring & Management Innovation Summit
http://www.vocsummit.cn
 
 
Mar. 26 - 27
(postpone) YHBH 2020
 
 
Mar. 19 - 20
AutoCS 2020
 
 
Mar. 19 - 20
International Automotive Lightweight Material Connection Technology Seminar
 
 
Mar. 19 - 20
China EHS Summit 2020
 
 
Mar. 19
(postpone) The 7th Chinese Laser Market Summit
 
 
Mar. 19
(postpone) AI Technology Apply in Optical Metrology Forum
 
 
Mar. 19 - 20
(postpone) Queenstown Molecular Biology Meetings
 
 
Mar. 18
(postpone) International Smart Manufacturing Ecosystem Summit 2020
 
 
Mar. 18
(postpone) LIDAR Technology and Application Frontier Forum
 
 
Mar. 18 - 19
(postpone) The 15th International Laser Processing and Systems Conference
 
 
Mar. 18 - 19
(postpone) The International Optical Industry Development Forum
 
 
Mar. 18 - 20
(postpone) PHOTONICS CONGRESS CHINA
http://www.world-of-photonics-china.com.cn/zh-cn/conference/show_list.html
 
 
Mar. 18 - 20
(postpone) China international Machine Vision Technology & Application Conference
 
 
Mar. 10 - 11
(postpone) Global Textile & Apparel Digital Transformation Summit 2020
http://www.ecvinternational.com/event/cn/GlobalApparelDigitalTransformationSummit2020
 
 
Mar. 9
China & Asia Textile Forum 2020
 
 
Mar. 9 - 11
The 10th China Digital Marketing and Ecommerce Innovation Summit 2020
 
 
Mar. 4 - 6
(postpone) China LNG & GAS International Summit & Exhibition 2020
http://www.chinalng.cc
 
 
Mar.
Advanced IVD Techonology Summit
 
 
Mar.
China Fashion Retail Innovation Summit 2020
 
 
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ