วัฒนธรรม และ เทสกาลต่างๆ

     
 
Jul. 30 - Aug. 2
Shanghai World Travel Fair
http://www.worldtravelfair.com.cn
 
 
     
 
Aug. 3 - 5
IT & CM China 2020
http://www.itcmchina.com
 
 
 
     
 
Sept. 23 - 24
CCBTF 2020
http://www.ccbtf.org
 
 
Sept.
Shanghai Tourism Festival 2020
http://www.tourfest.org
 
 
Sept.
Ultra China 2020
 
 
Sept.
Shanghai Art Fair
http://hk.sartfair.com
 
 
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ