วัฒนธรรม และ เทสกาลต่างๆ

     
 
Apr.
Shanghai Spring International Music Festival
http://www.ssimf.org
 
 
     
 
May 1 - 3
JZ Spring 2020
 
 
May 13 - 15
(postpone) ITB China 2020
http://www.itb-china.com
 
 
 
     
 
Jun. 22 - 24
The Lifestyle Show 2020
http://www.expolifestyle.com
 
 
Jun. 8 - 12
Shanghai TV Festival
http://www.stvf.com
 
 
Jun. 13 - 22
Shanghai International Film Festival
http://www.siff.com
 
 
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ