งานนิทรรศการ

     
 
Apr. 17 - 19
(postpone) China International Adult Health and Reproductive Health Exhibition 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Mart
http://www.shanghai.adc-expo.com
 
 
Apr. 27 - 29
Hotel Plus 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.jiagle.com
 
 
Apr. 26 - 28
Shanghai International Maritime Safety and Defense Exhibition 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing
http://www.sims-expo.com
 
 
Apr. 26 - 28
The 12nd China Exhibition on Technology of Meteorology Science 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing
http://www.mh-expo.com/index.asp
 
 
Apr. 26 - 28
The 2nd Hydrology and Water Resources Technology and Equipment Development Forum 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing
http://www.grfexpo.com
 
 
Apr. 26 - 28
SG EXPO 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing
 
 
Apr. 26 - 28
The 14th Lightning Protection Technology & Productions Exhibition China 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing
http://www.mh-expo.com
 
 
Apr. 24 - 26
2020 Shanghai International Art Festival of Tatoos
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
http://www.wenshenexpo.com
 
 
Apr. 23 - 25
The 17th Shanghai International Gear Transmission and Gear Reduction Exhibition 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
http://www.gear-china.com
 
 
Apr. 23 - 25
Shanghai Import and Export Bearing and Bearing Equipment Exhibition 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing
 
 
Apr. 23 - 25
China International Expo for Surface Treatment 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
 
 
Apr. 22 - 24
NEPCON CHINA 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
http://www.nepconchina.com
 
 
Apr. 17- 19
Shanghai International Adult Products Industry Expo 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing
 
 
Apr. 16 - 18
Shanghai Pet Expo 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.shanghaipetexpo.com
 
 
Apr. 16 - 18
Shanghai International Smart Home
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://sh.smarthomeexpo.com.cn
 
 
Apr. 16 - 18
Internet of Things Exhibition
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
 
 
Apr. 16 - 18
China International Smart City Security and Network Security Expo 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
 
 
Apr. 16 - 18
Shanghai International Smart Home Technology
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://sh.smarthomeexpo.com.cn
 
 
Apr. 16 - 18
CIIOE 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.csneexpo.com/ciioe
 
 
Apr. 16 - 18
(postpone) CSITF 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
http://www.csitf.com
 
 
Apr. 16 - 18
Internet of Things Exhibition
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
 
 
Apr. 15 - 17
CEIE 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
http://www.fzsexpo.com
 
 
Apr. 14 - 17
China International Glass Industrial Technical Exhibition
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
 
 
Apr. 14 - 17
(postpone) China International Glass Industrial Technical Exhibition
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.chinaglass-expo.com
 
 
Apr. 12 - 13
BEED EXPO 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Exhibition Center
 
 
Apr. 8 - 9
Luxe Pack Shanghai 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Exhibition Center
http://www.luxepackshanghai.com
 
 
Apr. 8 - 10
China Occupational Safety & Health Goods Expo
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.ciosh.com
 
 
Apr. 8 - 10
China Interdye 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
http://www.chinainterdye.com
 
 
Apr. 7 - 11
(postpone) China CNC Machine Tool Fair
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.ccmtshow.com
 
 
Apr. 2 - 5
China Wonder Festival
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
 
 
Apr.
The 11th Shanghai International High-end Lifestyle Exhibition 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Exhibition Center
 
 
Apr. 22 - 24
(online) China International Fashion Fair
http://www.chiconline.com.cn
 
 
Apr. - Jun.
Erbohui
สถานที่จัดงาน: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
http://sh.erbohui.com
 
 
     
 
May 25 - 27
FSGH EXPO 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
 
 
May 25 - 27
ACC-CHINA 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
 
 
May 25 - 27
China (Shanghai) International Foundry Exhibition 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
http://www.chinaitbe.com/chinacst
 
 
May 22 - 24
ReChina 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
http://www.rechinaexpo.com.cn
 
 
May 14 - 16
China Shanghai Agricultural Trade Fair 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
http://www.cagfair.com
 
 
May 13 - 15
(postpone) ITB China 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
http://cn.itb-china.com
 
 
May 8 -10
The 8th Shanghai Brand Stairs & Accessories Exhibition
สถานที่จัดงาน: Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing
http://www.woodenchina.com.cn
 
 
May 7 -9
2020 China (Shanghai) International Bakery Exhibition
สถานที่จัดงาน: National Convention and Exhibition Center (shanghai)
http://www.chinaitbe.com
 
 
May 7 - 9
STE 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
 
 
May 7 - 9
SLAI 2020 The 13th China (Shanghai) International Intelligent Manufacturing Integrated System Exhibition
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
 
 
May 7 - 10
CHINA SHANGHAI INTERNATIONAL TEA EXPO 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
http://www.tea-shexpo.com
 
 
May 28 - 31
(postpone) Shanghai International Tea Trade Expo 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
http://www.tea-shexpo.com
 
 
May 6 - 9
(postpone) China International Bicycle Fair
สถานที่จัดงาน: National Convention and Exhibition Center (shanghai)
http://www.e-chinacycle.com
 
 
May 13 - 15
(postpone) iFes 2020
สถานที่จัดงาน: National Convention and Exhibition Center (shanghai)
 
 
May 13 - 15
(postpone) 5G EXPO
สถานที่จัดงาน: National Convention and Exhibition Center (shanghai)
http://5g.ciros.com.cn
 
 
May
FMSE-EXPO 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
 
 
May 13 - 15
(postpone) China International Robot Show 2020
สถานที่จัดงาน: National Convention and Exhibition Center (shanghai)
http://www.ciros.com.cn
 
 
May 9 - 11
(online) Hua Xia Home Expo
สถานที่จัดงาน: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
http://www.51jiabo.com
 
 
 
     
 
Jun. 30 - Jul. 2
Shanghai International Advanced Rail Transit Technology Show
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.arts-expo.com.cn
 
 
Jun. 27 - 29
CHINA FOOD 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.51jmz.cn
 
 
Jun. 27 - 29
FPD China 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
 
 
Jun. 27 - 29
SEMICON China 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.semiconchina.org
 
 
Jun. 22 - 24
CPhI China 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.cphi-china.cn
 
 
Jun. 22 - 24
LAB World China 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
 
 
Jun. 22 - 24
Shanghai International Outdoor Goods and Fashion Exhibition 2020
สถานที่จัดงาน: National Convention and Exhibition Center (shanghai)
http://www.outdoorl.com
 
 
Jun. 22 - 24
EXPO Leisure & Travel 2020
สถานที่จัดงาน: National Convention and Exhibition Center (shanghai)
 
 
Jun. 16 - 18
Air Cargo China
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
 
 
Jun. 16 - 18
LogiMAT China
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.logimat.cn
 
 
Jun. 16 - 18
Fresh Logistic Asia 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
 
 
Jun. 12 - 14
COOC 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing
http://www.cooc.org.cn
 
 
Jun. 4 - 6
Shanghai International Hotel Catering Trade Fair and Catering Trade Fair
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
 
 
Jun. 4 - 6
The 6th Shanghai International Seafohibition 2020 and China's Seafood and Cold Chain Logistics Innovation Development Peak BBS
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
 
 
Jun. 4 - 6
Shanghai International Hospitality Supplies & Catering Industry Exhibition 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
 
 
Jun. 4 - 6
Shanghai International Hotel & Catering Suppliers Fair
สถานที่จัดงาน: Shanghai Everbright Convention
 
 
Jun.3 - 5
FLOWTECH CHINA
สถานที่จัดงาน: National Convention and Exhibition Center (shanghai)
http://www.flowtechsh.com
 
 
Jun. 17 - 19
(postpone) CinemaS 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
http://www.cinemas-china.com
 
 
Jun. 4 - 6
(postpone) FIBO CHINA 2020
สถานที่จัดงาน: National Convention and Exhibition Center (shanghai)
http://www.fibo-china.cn
 
 
Jun. 3 - 5
(postpone) CBD-IBCTF (Shanghai)
สถานที่จัดงาน: National Convention and Exhibition Center (shanghai)
http://www.cbd-china.com
 
 
Jun. 1 - 5
(online) East China Fair
http://cn.ecf.org.cn
 
 
Jun. 26 - 29
Shanghai International Jewelry Fair
สถานที่จัดงาน: Shanghai Exhibition Center
 
 
Jun. 3 - 6
(postpone) The 17th Shanghai International Tea Expo 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Exhibition Center
 
 
Jun. 10 - 12
(postpone) International CES Asia
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.cesasia.cn
 
 
Jun. 30 - Jul. 2
(postpone) Mobile World Congress • Shanghai 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.mwcshanghai.cn
 
 
Jun. 28 - 30
The 8th Shanghai International Private Health Management and Medical Customized Service Exhibition 2020
สถานที่จัดงาน: Shanghai Exhibition Center
http://www.phmexpo.com
 
 
Jun. 28 - 30
Shanghai International Cross-border Healthcare Industry Exhibition
สถานที่จัดงาน: Shanghai Exhibition Center
http://www.phmexpo.com/p/504800
 
 
Jun. 28 - 30
The 8th Shanghai Brand Stairs & Accessories Exhibition
สถานที่จัดงาน: Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing
http://www.woodenchina.com.cn
 
 
Jun. 27 - 29
The 10th Shanghai New Retail Micro-Business and Social E-Commerce Expo
สถานที่จัดงาน: Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
http://www.smexpo.net
 
 
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ