บริษัทจัดประชุมที่มีความเป็นมืออาชีพตลอดจนตัวแทนการท่องเที่ยว

ในส่วนนี้จะเป็นการแนะนำตัวแทนการท่องเที่ยวและบริษัทจัดการประชุม โดยจะเรียกว่า "หน่วยงานบริการการประชุมที่ได้มาตรฐานในเซี่ยงไฮ้" ในปี 2012 มาตรฐานท้องถิ่นในครั้งแรกของธุรกิจการบริการการประชุมในประเทศจีน "ขอบเขตการดำเนินการและให้บริการการประชุม ส่วนที่1 :โครงสร้างการบริการการประชุม"(DB31 / T636.1-2012) ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ตามข้อกำหนดของข้อบังคับนี้ คณะกรรมการทางด้านเทคนิคมาตรฐานการท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ได้จัดตั้งคณะกรรมการวิชาชีพในการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวแบบอินเทนซีฟขึ้น ซึ่งในชุดแรกมีองค์กรที่ผ่านการประเมิน 13 แห่ง และได้กลายเป็น "หน่วยงานบริการการประชุมที่ได้มาตรฐานในเซี่ยงไฮ้" ในปี 2014 และหลังจากการเปิดตัวชุดแรกของ "หน่วยงานบริการการประชุมที่ได้มาตรฐานในเซี่ยงไฮ้" ในเดือน ม.ค.ปี 2015 แล้ว ปี 2016-2018 คณะกรรมวิชาชีพได้เริ่มทำการแบ่งหน่วยงานบริการการประชุมที่ได้มาตรฐานในเซี่ยงไฮ้และมาตรฐานการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ชุด คือ หน่วยงานบริการการประชุมที่ได้มาตรฐานในเซี่ยงไฮ้ ปี 2016 , 2017 และ 2018 ในปัจจุบันมีองค์กรการจัดการประชุมและบริการแห่งเซี่ยงไฮ้ทั้งหมด 24 แห่งที่ได้รับใบรับรอง“ การจัดการการประชุมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการบริการของเซี่ยงไฮ้” ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการท่องเที่ยวแห่งเซี่ยงไฮ้และคณะกรรมการวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำหรับการแนะนำมาตรฐานและการยื่นขอมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์มาตรฐานการบริการการจัดงานประชุมเซี่ยงไฮ้(www.smcss.org)

นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ