ศูนย์จัดแสดง

ALL

Shanghai Convention

ที่อยู่:เลขที่ 35 ถนนจงเจียงลู่ เขตผูถัว เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-60290070

Oriental Riverside Hotel Shanghai

ที่อยู่:เลขที่ 2727 ถนนปินเจียงต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-50370000

Shanghai World Expo Exhibition

ที่อยู่:เลขที่ 1099 ถนนกั๋วจั่นลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-20893600

Shanghai Exhibition Center

ที่อยู่:เลขที่ 1000 ถนนเหยียนอันจงลู่ เขตจิ้งอัน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-62475328/62477920

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

ที่อยู่:เลขที่ 2345 ถนนหลงหยางลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ปะรเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-28906888/28906666

National Exhibition and Convention Center

ที่อยู่:เลขที่ 333 ถนนซงเจ๋อต้าเต้า เขตชิงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-67008888

นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ