• เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีความหลากหลายและเป็นสากล มีการผสมผสานระหว่างความคบาสสิคและความทันสมัยเกิดเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เมื่อเข้าไปยัง 1 ในพิพิธภัณฑ์ที่ระลึกของพรรคคอมมิวนิสต์ การท่องเที่ยวสี่แดงจะเริ่มจากที่นี่ ; การถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ; หลีกหนีความเร่งรีบและความวุ่นวายของตัวเมือง อาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติ สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบชนบทของเซี่ยงไฮ้ ; อุปรากรเซี่ยงไฮ้ , การแสดงหุ่นเงา การแสดง หลัวกู่ชู....ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนะรรมที่ถูกถ่ายทอดมาผ่านศิลปินพื้นบ้าน คุณจะได้สัมผัสกับความบันเทิงในแบบพื้นบ้านของเซี่ยงไฮ้ในยุคก่อน
  • เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีความหลากหลายและเป็นสากล มีการผสมผสานระหว่างความคบาสสิคและความทันสมัยเกิดเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เมื่อเข้าไปยัง 1 ในพิพิธภัณฑ์ที่ระลึกของพรรคคอมมิวนิสต์ การท่องเที่ยวสี่แดงจะเริ่มจากที่นี่ ; การถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ; หลีกหนีความเร่งรีบและความวุ่นวายของตัวเมือง อาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติ สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบชนบทของเซี่ยงไฮ้ ; อุปรากรเซี่ยงไฮ้ , การแสดงหุ่นเงา การแสดง หลัวกู่ชู....ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนะรรมที่ถูกถ่ายทอดมาผ่านศิลปินพื้นบ้าน คุณจะได้สัมผัสกับความบันเทิงในแบบพื้นบ้านของเซี่ยงไฮ้ในยุคก่อน
  • เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีความหลากหลายและเป็นสากล มีการผสมผสานระหว่างความคบาสสิคและความทันสมัยเกิดเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เมื่อเข้าไปยัง 1 ในพิพิธภัณฑ์ที่ระลึกของพรรคคอมมิวนิสต์ การท่องเที่ยวสี่แดงจะเริ่มจากที่นี่ ; การถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ; หลีกหนีความเร่งรีบและความวุ่นวายของตัวเมือง อาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติ สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบชนบทของเซี่ยงไฮ้ ; อุปรากรเซี่ยงไฮ้ , การแสดงหุ่นเงา การแสดง หลัวกู่ชู....ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนะรรมที่ถูกถ่ายทอดมาผ่านศิลปินพื้นบ้าน คุณจะได้สัมผัสกับความบันเทิงในแบบพื้นบ้านของเซี่ยงไฮ้ในยุคก่อน
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ