การท่องเที่ยวในชนบท

หมุ่บ้านโบราณเฟิงจิง

AAAA

ที่อยู่:เลขที่ 28 บล็อก 8588 ถนนไฮเวย์ถิงเฟิงลู่ เขตจินชาน เมืองเซี่ยงไฮ้่ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-57355555

อุทยานแห่งชาติตงผิง

AAAA

ที่อยู่:เลขที่ 2188 ถนนเป่ยเหยียนกงลู่ เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-59338028

หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว

AAAA

ที่อยู่:ภายในหมู่บ้านจูเจียเจี่ยว เขตชิงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-59240077

อุทยานแห่งชาติเฉ๋อชาน

AAAA

ที่อยู่:เลขที่ 9258 ถนน Waiqingsong เขตซงเจียงเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-57657231

Dong Tan Wetland Park

ที่อยู่:บริเวณเฟิงเชอ ถนนเฉินเจียเจิ้นตงหวังต้าเต้า เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-39367000

นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ