• ทำความเข้าใจถึงมาตรฐานของธุรกิจที่ให้บริการด้านการจัดประชุมและธุรกิจที่ได้รับมาตรฐานในเซี่ยงไฮ้ ให้ความสนใจการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ รวบรวมข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ และจัดทำเป็นเนื้อหารายงาน
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ