• "เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย วัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้นั้นมีความหลากหลายและมีเสนห์ที่น่าดึงดูด ในทุกๆที่จะปรากฏวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่กลายเป็นเสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวสีแดง , สถานที่ท่องเที่ยวทางวิทยาศาสตร์ , สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร , สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม , สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม , แหล่งโบราณคดี ,แหล่งเที่ยวกลางคืน สิ่งก่อสร้างที่บอกลรื่องราว ; ร้านอาหารทันสมัยที่ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจากสิ่งก่อสร้างโบราณและบ้านสวนที่เต็มไปด้วยบรรรยากาศและความรู้สึกในแบบเซี่ยงไฮ้ ; มีความทันสมัย และเป็นแหล่งสินค้าแบรนด์ดังที่มีชื่อเสียง--หวยไห่ลู่ หนานจิงซีลู่......เหฃ่านี้ เป็นสถานที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติได้เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในเมืองเซี่ยงไฮ้ จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีความโดดเด่นแบบไม่ซ้ำใคร"
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ