The Bund Finance Center (BFC)

ที่อยู่:เลขที่ 600 ถนนจงชานตงเอ้อร์ลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

เป็นศูนย์ทางการเงิน การค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและศิลปะเป็นต้น ครอบคลุมอาคารสำนักงานเกรด A , ศูนย์ช็อปปิ้ง , ศูนย์ศิลปะ Fosun Foundation และโรงแรมที่พัก มีทัศนียภาพริมแม่น้ำ , อาคารความสูง 180 เมตร , สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของเส้นขอบฟ้าจากตึกสูงระฟ้าในไว่ทาน

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63338868

รหัสไปรษณีย์

200010

ที่อยู่เว็บไซต์

www.bfcsh.com

ความบันเทิง

ตึกสำนักงาน BFC , ศูนย์ช็อปปิ้ง BFC , ศูนย์ศิลปะ Fosun Foundation , 28 เลานจ์ , วิถีชีวิตเวยเวย , โรงภาพยนต์โป๋เยว่ฮุ่ย

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 9 สถานีเสี่ยวหนานเหมิน

เวลาเปิดให้บริการ

/นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ