Mercedes-Benz Arena

ที่อยู่:เลขที่ 1200 ถนนชื่อโป๋ต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

มีจำนวนที่นั่งถึง 18,000 ที่นั่ง ภายในมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงละบบเวทีชั้นนำของโลก เพื่อรองรับรายการแสดงดนตรีประเภทต่างๆ การจัดงานทางวัฒนธรรม ละครเวที และการแข่งขันกีฬาทุกๆประเภท เป็นศูนย์ธุรกิจแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งช็อปปิ้ง แหล่งบันเทิง ร้านอาหาร แหล่งพักผ่อน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ราว 20,000 ตารางเมตร ให้แขกผู้มาเยือนสามารถเพลิดเพลินและสัมผัสกับประสบการณ์การพักผ่อนได้เต็มที่

เบอร์โทรสถานที

400-181-6688

รหัสไปรษณีย์

/

ที่อยู่เว็บไซต์

www.mercedes-benzarena.com

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 8 สถานีจงหัวอี้ชู่กง

เวลาเปิดให้บริการ

/

นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ