Long Museum (ริมฝั่งตะวันตก)

ที่อยู่:เลขที่ 3398 (ใกล้กับถนนรุ่ยหนิงลู่) ถนนหลงเถิงต้าเต้า เขตสูฮุ่ย เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

"ของสะสมในพิพิธภัณฑ์ Long Museum ครอบคลุมถึงศิลปะจีนแบบดั้งเดิม ศิลปะสมัยใหม่ ""ศิลปะคลาสสิคสีแดง"" ตลอดจนศิลปะร่วมสมัยในเอเชียและยุโรปต่างๆ ซึ่งสมบัติที่ถูกนำมาจัดแสดงมีความสมบูรณ์แบบและมีจำนวนมาก อาคารหลักของพิพิธภัณฑ์ถูกแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ชั้นหนึ่งและชั้นสองจะใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงศิลปะร่วมสมัยประเภท ภาพวาด ปะติมากรรม อุปกรณ์และสื่อใหม่ เป็นต้น ส่วนชั้นใต้ดินชั้นที่ 1 จะใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงวัตถุศิลปะโบราณของจีนตลอดจนงานศิลปะในช่วงสาธารณรัฐจีน"

เบอร์โทรสถานที

+86-21-64227636

รหัสไปรษณีย์

200032

ที่อยู่เว็บไซต์

www.thelongmuseum.org

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 7 สถานีหลงหัวจงลู่

เวลาเปิดให้บริการ

10:00-18:00(ปิดทำการทุกๆวันจันทร์)

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ