The Central

ที่อยู่:เลขที่ 123 ถนนหนานจิงตงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

The Central จะใช้ไลฟ์สไตล์แฟชั่นทางธุรกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นตัวกำหนดแนวทางของธุรกิจ สร้างเป้าหมายของการจับจ่ายใช้สอยที่โดดเด่นบนหาดไว่ทานแห่งถนนหนานจิงตงลู่ ซึ่งในขณะนี้ได้กระจายไปยัง ลินคอร์น แจ็ส ช่างไห่ เซ็นเตอร์ , จอร์แดน , ร้านอาหารมิชลินสี่เย่ว 8 เป็นต้น

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63361679

รหัสไปรษณีย์

200002

ที่อยู่เว็บไซต์

/

ร้านอาหาร

สี่เย่ว 8 , ไหตี่เลา ,กวงหยูเหยียน

ความบันเทิง

ลินคอร์น แจ็ส ช่างไห่ เซ็นเตอร์

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 2 สถานีหนานจิงตงลู่

เวลาเปิดให้บริการ

10:00-22:00

คลิปวิดิโอ

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ