BFC Artisan Hub

ที่อยู่:เลขที่ 600 ถนนจงชานตงเอ้อร์ลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

ทั้งสองชั้นจะแบ่งเป็นสองธีม ที่จะพาคุณเดินทางจากอดีตไปสู่อนาคต มีการจัดวางพื้นที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบร่วมสมัยและแบบย้อนยุค ทำให้รู้สึกราวกับได้เดินทางย้อนกลับไปยังเซี่ยงในยุคสมัยเก่า หินคอบเบิลที่สวยงามถูกนำมาใช้กับพื้นหินตัดด้วยมือที่นำเข้ามาจากอิตาลี ร้านค้าสามารถเลือกธีมเฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเองได้ ตามลักษณะการใช้งาน สีและขนาดที่แตกต่างกัน

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63338868

รหัสไปรษณีย์

200010

ที่อยู่เว็บไซต์

www.bfcsh.com

ความบันเทิง

โรงภาพยนต์โป๋เยว่ฮุ่ย

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 10 สถานียู่หยวน

เวลาเปิดให้บริการ

/ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ