ช็อปปิ้ง

ALL

Shanghai History Museum (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เซี่ยงไฮ้)

ที่อยู่:เลขที่ 325 ถนนหนานจิงซีลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-63232504

เยี่ยมชมเมืองเซี่ยงไฮ้

ที่อยู่:เลขที่ 1836 ถนนปินเจียงต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-63330578

พิพิธภัณฑ์ที่ระลึกทั้ง 4 ของพรรคคอมมิวนิสต์

ที่อยู่:เลขที่ 1468 ถนนซื่อชวนเป่ยลู่ เขตหงโข่ว เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-60821097

The Oriental Pearl Radio

AAAAA

ที่อยู่:เลขที่ 1 ถนนชื่อจี้ต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-58791888

อดีตที่พำนักของหลู่ซุ่น

ที่อยู่:เลขที่ 9 บล็อก 132 ถนนชานยินลู่ เขตหงโข่ว เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-56662608

Shanghai Disneyland (ดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้)

ที่อยู่:เลขที่ 753 ถนนเชินตี๋เป่ยลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:400-180-0000

Mercedes-Benz Arena

ที่อยู่:เลขที่ 1200 ถนนชื่อโป๋ต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:400-181-6688

Site of the first National Congress of the Communist Party of China

ที่อยู่:เลขที่ 374 ถนนหวงผีหนานลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-53832171*111

ล่องเรือชมแม่น้ำผู่เจียง

ที่อยู่:เลขที่ 481 ชั้น B1 ถนนจงชานตงเอ้อลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-53089007

Power Station of Art

ที่อยู่:เลขที่ 200 ถนนฮวาหยวนกั่งลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-31108550

นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ