Shanghai City Planning Exhibition Hall

ที่อยู่:เลขที่ 100 ถนนเหรินหมินต้าเต้า เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

เน้นการจัดแสดงเกี่ยวกับ "เมือง ผู้คน สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา" เป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและการเติบโตของเเซี่ยงไฮ้ในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต โดยศูนย์จัดแสดงครอบคลุมพื้นประมาณ 7,000 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 จะเป็นห้องแนะนำเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไป ชั้นลอยจะเป็นห้องที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมือง ชั้นที่สองจะเป็นห้องโถงที่ใช้จัดงานนิทรรศการ ชั้นที่ 3 จะเป็นห้องจัดวางแผนผังโดยรวม ชั้นที่ 4 จะเป็นห้องแผนผังก่อสร้างเฉพาะด้าน ชั้นที่ 5 จะเป็นห้องเยี่ยมชม

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63184477

รหัสไปรษณีย์

200003

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 1 สถานีเหรินหมินกว๋างช่าง

บัตรผ่านประตู

บุคคลทั่วไป 30 หยวน , นักเรียน 15 หยวน

เวลาเปิดให้บริการ

9:00-17:00(16:00 หยุดจำหน่ายบัตร)ปิดวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลิปวิดิโอ

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ