Shanghai Museum (พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้)

ที่อยู่:เลขที่ 201 ถนนเหรินหมินต้าเต้า เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

เก็บสะสมสมบัติล้ำค่ามากกว่า 140,000 ชิ้น รวมถึง เครื่องมือบรอนซ์ เซรามิกส์ ภาพอักษร ภาพวาด อุปกรณ์ที่ทำจากหยก อุปกรณ์ที่ทำจากไม้ไผ่ กระดูกสัตว์และเปลือกหอย ตราประทับ งานฝีมือจากชนกลุ่มน้อย เป็นต้น รวม 21 ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือบรอนซ์ เซรามิกส์ ภาพอักษร ภาพวาด ที่มีความสวยงามและโดดเด่นเป็นอย่างมาก

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63723500

รหัสไปรษณีย์

200000

ที่อยู่เว็บไซต์

www.shanghaimuseum.net

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 1 สถานีเหรินหมินกว๋างฉ่าง

บัตรผ่านประตู

ฟรี

เวลาเปิดให้บริการ

9:00-17:00(ห้ามเข้าหลังจากเวลา 16:00)(ปิดวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ