รถแท็กซี่รถแท็กซี่ในเซี่ยงไฮ้มีอัตราการคำนวนระยะทางอย่างไร

ระยะทาง กลางวัน(05:00-23:00) กลางคืน(23:00-05:00)
0-3กิโลเมตร 14 หยวน/16 หยวน 18 หยวน
3-15กิโลเมตร 2.5 หยวน/กิโลเมตร 3.1 หยวน/กิโลเมตร
มากกว่า 15 กิโลเมตรขึ้นไป 3.6 หยวน/กิโลเมตร 4.7 หยวน/กิโลเมตร

เมื่อลงจากรถให้ชำระเงินตามมิเตอร์ที่ปรากฏ หากคนขับรถไม่เปิดมิเตอร์ หรือไม่ออกใบเสร็จแจ้งราคาค่าโดยสาร ผู้โดยสารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงิน

นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ