พิพิธภัณฑ์สำคัญต่าง ๆ ในเซี่ยงไฮ้เปิดตัวกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวออนไลน์

2020-02-14

ในขณะที่ตอบสนองต่องานป้องกันการแพร่ระบาดอย่างแข็งขัน พิพิธภัณฑ์สำคัญต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะของตนเองในการเปิดตัวกิจกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมออนไลน์ที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของชาวบ้านในระหว่างอยู่ที่บ้าน


จากสถิติของสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งนครเซี่ยงไฮ้พบว่า มีพิพิธภัณฑ์ 71 แห่งจาก 140 แห่งในเมืองเปิดเว็บไซต์ โดยมีพิพิธภัณฑ์ 132 แห่งเปิดบัญชี Weibo และ WeChat นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งได้เปิดบัญชีอย่างเป็นทางการของ Douyin และ bilibili ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารด้วยสื่อใหม่ที่ก้าวทันเวลา จัดหาและส่งเสริมเนื้อหาที่หลากหลายและไม่เหมือนใคร เช่นการแนะนำนิทรรศการ, คู่มือภาษา, การแสดงโบราณวัตถุ, การชมนิทรรศการด้วย VR, พาโนรามาวิดีโอ ฯลฯ ออนไลน์


นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ