อุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์ เครือข่ายภาพและเสียงของนครเซี่ยงไฮ้ทำให้ชีวิตในบ้านมีความสนุกสนานด้วยรายการที่มีคุณภาพ

2020-02-13

อุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์ เครือข่ายภาพและเสียงของนครเซี่ยงไฮ้มักจะเพิ่มการผลิตและออกอากาศรายการคุณภาพสูงอย่างแข็งขัน เพื่อทำให้ชีวิตในบ้านของผู้คนมีสีสันมากขึ้นและให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งในการเอาชนะการป้องกันและควบคุมโรคระบาด


ช่องวิทยุและโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้(SMG) ออกอากาศวิดีโอประชาสัมพันธ์สาธารณะอย่างหนาแน่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและรวมพลังบวกช่อง DRAGON TV ได้จัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคระบาด 2 เรื่อง ได้แก่ “ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย” และ “คุมปาก ระบายอากาศ” โดยยังได้จัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์การต่อสู้กับโรคระบาดเป็นเรื่องละ 30 วินาที ได้แก่ “We watch and help” และ “We work together” ซึ่งมีการสลับกันออกอากาศทุก ๆ วัน เพื่อเตือนชาวบ้านให้ความสนใจกับการป้องกันอย่างต่อเนื่อง


ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ