ประกาศสถานที่ท่องเที่ยวสาธิตที่มีลักษณะเด่นทั่วเมืองเซี่ยงไฮ้ชุดแรกรวม 16 แห่ง น่าไปสัมผัสทุกแห่งเลย

2020-05-08

ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ใน <ประกาศเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวสาธิตที่มีลักษณะเด่นทั่วเมืองเซี่ยงไฮ้> แต่ละเขตในเซี่ยงไฮ้ได้จัดระเบียบและสร้างสรรค์อย่างจริงจัง จนกระทั่งได้แนะนำให้หน่วยงานต่าง ๆ สมัครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาธิตที่มีลักษณะเด่นทั่วเมืองเซี่ยงไฮ้หลังจากการตรวจสอบในสถานที่และประเมินในการประชุมในที่สุด สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวสาธิตที่มีลักษณะเด่นทั่วเมืองเซี่ยงไฮ้รวม 16 แห่ง คุณไปเช็คอินมาหรือยังเขตผู่ตงใหม่•สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองการเงิน ลู่เจียจุ่ย


เขตผู่ตงใหม่•สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองการเงิน ลู่เจียจุ่ย
เขตห่วงผู่•เซอหนานกงก่วน
เขตสุ่ยฮ่วย•เขตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเหิงฟู่
เขตสุ่ยฮ่วย•ศูนย์นันทนาการปิงเจียง
เขตฉางหนิน•ถนนชีวิตกับศิลปะหยู่หยวน
เขตผู่ถ่อ•ศูนย์นันทนาการฉางเฟิง
เขตห่งโข่ว•เมืองล่องเรือซ่างก่าง
เขตหยางผู่•ถนนมหาวิทยาลัยช่วงจื้อเทียนตี้ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ