น้ำพุม่าน ม่านน้ำ การฉายภาพ เลเซอร์ ... น้ำพุดนตรีที่จัตุรัสเหริ่นหมินกลับมาอีกครั้งหลังจากได้รับการอัปเกรด

2020-06-03จัตุรัสน้ำพุในจัตุรัสเหริ่นหมินสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2537 และเป็นน้ำพุแห้งแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศจีน ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา น้ำพุดนตรีที่จัตุรัสเหริ่นหมินได้รับการปรับปรุงและยกระดับรอบใหม่ โดยปรับปรุงอุปกรณ์น้ำพุและวิธีการควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวให้ดีขึ้นด้วยแนวคิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงบนพื้นฐานของการรักษาลักษณะรูปร่างดั่งเดิมของสิ่งอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินของจัตุรัสน้ำพุ
สิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งในการปรับปรุงครั้งนี้คือ การเพิ่มม่านน้ำสเปรย์ฉีดตรงแบบเส้นโค้งบนพื้นฐานของน้ำพุแห้งเพื่อให้เป็นพื้นหลัง รวมทั้งการใช้เลเซอร์และการฉายภาพเป็นสื่อกลาง เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงความงดงามของภาพม่านน้ำทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังด้วย
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ