China Maritime Museum เปิดให้บริการฟรีเสาร์นี้ จำกัดจำนวนเพียง 5000 คนเท่านั้น

2020-07-09

China Maritime Museum เปิดให้บริการฟรี ช่วงเช้าวันที่ 11 ก.ค.นี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมโควิด-19 ผู้ที่จะเข้าชมจะต้องแจ้งชื่อจริงเพื่อนัดหมายเวลาการเข้าชม จำกัดจำนวนผู้เข้าชมต่อวัน 5000 คน โดยผู้เข้าชมต่อรอบไม่เกิน 1200 คน ผู้ที่จะเข้าชม (รวมถึงเด็กและคนชรา) จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า นัดหมายสำเร็จจึงจะสามารถเข้าชมได้
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ