เยี่ยมชมหมู่บ้านภาพวาดชาวนาจินชาน ตำบลเฟิงจิง ชมบ้านโปรแลนด์กลับหัวยามค่ำคืน

2020-08-07

หมู่บ้านภาพวาดชาวนาจินชาน ชมบ้านโปรแลนด์กลับหัวยามค่ำคืน การแสดงตัวตลก การแสดงวงดนตรี.....พบกันได้ที่เทศกาลความสุขฤดูร้อนเฟิงจิง อีกด้านของวิถีชีวิต สนุกสุดมันส์ท่ามกลางฤดูร้อน
บ้านโปรแลนด์กลับหัวเป็นโครงการที่นำมาจากโปแลนด์ในปี 2014 ตัวบ้านแบ่งออกเป็นสองชั้น ชั้นบนและชั้นล่างจะที่มีทิศทางที่เอียงต่างกัน เมื่อเข้าชมที่ชั้น 1 และ ชั้น 2 ของตัวบ้าน จะให้อารมณ์และความรู้สึกที่ต่างกัน
หมู่บ้านภาพวาดชาวนาของจีน ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจงหง ตำบลเฟิงจิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของภาพวาดชาวนาจินชาน ภาพวาดชาวนาจินชานเต็มไปด้วยสีสันที่สดใส มีการผสมผสานการพิมพ์ย้อม ภาพผนังเตาและการแกะสลัก ถักทอ ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ