ไม่ใช่นั่งดูภาพยนตร์ แต่ข้ามเข้าไปในภาพยนตร์และเป็นพระเอก

2020-08-17

ไม่ใช่ดูหนังกับที่นั่ง แต่ใส่อุปกรณ์ที่หนักสองกิโลกรัม ผู้ชมสามารถข้ามเข้าไปในภาพยนตร์ เป็นพระเอกของหนังเรื่องใหญ่:ประสบลิฟต์ที่โงนเงนจะล้มมิล้มแหล่ ความร้อนของเปลวไฟใต้ฝ่าเท้า จับต้องผนังเย็นฉ่ำ ถึงขั้นได้กลิ่นดินปืนอ่อนๆ
โรงประสบการณ์ภาพยนตร์เต็มความรู้สึก “Future Empire” แห่งแรกภายในประเทศเปิดให้บริการที่เซี่ยงไฮ้: ผ่านการเปรียบเทียบฉากเสมือนและฉากจริง ผู้ดูหนังไม่เพียงขลุกอยู่กับภาพยนตร์ผ่านแว่นตา VR และเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังสามารถประสบเอฟเฟคความรู้สึกการสัมผัส กลิ่น ร่างกาย อุณหภูมิเป็นต้น ก้าวข้ามเข้าไปในภาพยนตร์
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ