เปิดฉากเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ ในวันที่ 12 กันยายน กับส่วนต่อขยายทิศตะวันออกในถนนคนเดินหนานจิงลู่

2020-09-12

เทศกาลท่องเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ ปี 2020 ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 กันยายน ถึง 27 กันยายน ซึ่งเทศกาลท่องเที่ยวในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีเปิดงาน , หัวข้อกิจกรรม ทั้ง 9 , ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมถึง 102 ประเภท , สินค้าคุณภาพจากร้านค้าและแหล่งต่างๆ ซึ่งมีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดภายใต้มาตรการการควบคุมโรคระบาด โควิด-19 อย่างปลอดภัยพิธีเปิดงานกิจกรรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้มีการจัดขึ้นที่ส่วนต่อขยายตะวันออกถนนคนเดินหนานจิงลู่ ในค่ำวันที่ 12 กันยายน โดยมีความยาว 20 นาที มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม ""Cloud Tourism"" ในงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบรางวัล ""หน้าต่างส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้ปี 2020"" อีกด้วยให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ