เปิดตัวแพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ในเซี่ยงไฮ้ เปิดใช้งานห้องไลฟ์ท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ ที่ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์

2020-09-04


ในวันที่ 3 กันยายน หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ได้ผลักดันให้เกิดห้องไลฟ์สดการท่องเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ขึ้น ที่อาคารเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ บริเวณตัดกันระหว่างแม่น้ำหวงผู่เจียงและแม่น้ำซูโจวเหอ ซึ่งในระหว่างเทศกาลท่องเที่ยวของปีนี้ ที่นี่จะกลายเป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ธุรกิจต่างๆ และการท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำฉางเจียงโดยห้องไลฟ์สดการท่องเที่ยวจะตั้งอยู่บนระเบียงชมวิวชั้น 18 ของอาคารเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ที่ตั้งอยู่จุดตัดกันระหว่างแม่น้ำหวงผู่เจียงและแม่น้ำซูโจวเหอ เชื่อมต่อกับห้องรับแขกชั้น 11 ของนายกเทศมนตรีเมืองเฉินยี่ มุ่งเน้นไปที่ภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้และพื้นที่ใหม่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยว จะมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ""รู้จักกับเมืองเซี่ยงไฮ้"" , ""การไลฟ์สดกิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยว"" , ""แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำฉางเจียง"" , ""ไลฟ์สดขายสินค้า เทศกาล Cloud Tourism"" เป็นต้น ค้นหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบออนไลน์ สร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ