8 ต.ค.ถึงสิ้นเดือนนี้ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ระหว่าง 60-69 ปี สามารถซื้อบัตรผ่านประตูเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้ในราคาพิเศษลด 50%

2020-10-08

ในช่วงเดือนแห่งการแสดงความเคารพต่อผู้สูงวัยระหว่างวันที่ 8-31 ต.ค. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งเซี่ยงไฮ้ ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมสวัสดิการสาธารณะสำหรับผู้สูงวัย ที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี สามารถซื้อบัตรผ่านประตูในราคาพิเศษลด 50%


ราคาบัตรผ่านประตู : 22 หยวน/คน พร้อมหลักฐานยืนยันที่เกี่ยวข้องในการผ่านประตู

เวลาเปิดให้บริการ : 9:00 น. - 17:00 น. หยุดให้บริการในวันจันทร์ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ