ภูมิทัศน์หอการค้าในเขตจิ้งอัน ริมแม่น้ำซูโจวได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

2020-12-08

ภูมิทัศน์หอการค้าในเขตจิ้งอัน ริมแม่น้ำซูโจว บางส่วนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว บางส่วนยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและซ่อมแซม


แม่น้ำซูโจวในเขตจิ้งอันมีความยาว 6.3 กิโลเมตร โดยมีการคาดการณ์ว่าสิ่งก่อสร้างพื้นฐานต่างๆเบื้องต้น จะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้ โดยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ คือ หอการค้า , สวนอ่าวผีเสื้อ , โกดัง 4 แถว , โรงโม่แป้งฝูซิน เป็นต้น ซึ่งหอการค้าจะตั้งอยู่ริมฝั่งทิศเหนือ ริมฝั่งตะวันออกติดกับหงโข่ว หวงผู่ เป็นหนึ่งในจุดสำคัญของโครงการเชื่อมต่อและยกระดับพื้นที่สาธารณะของแม่น้ำซูโจวในเขตจิ้งอัน

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ