คืนชีพให้กับโรงงานและบ้านเรือนเก่าแก่ เพิ่มพื้นที่เช็คอินที่มีชื่อเสียงทางอินเตอร์เน็ตในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำหวงผู่ เขตหมิ่นหัง

2021-01-26

ริมฝั่งแม่น้ำหวงผู่ในเขตหมิ่นหัง ในปีนี้มีสถานที่รวมตัวแห่งใหม่ของคนดังทางอินเทอร์เน็ตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น DreamWorks, Art Restaurant, Ring Screen Cinema, พิพิธภัณฑ์ถังน้ำมัน ... ตามแนวชายฝั่งที่มีความยาวถึง 186 เมตร ริมฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยอุตสาหกรรมทางศิลปะที่น่าสนใจมากมายมีการใช้ถนนผู่จิ่นที่มีระยะทางราว 8.45 ตารางกิโลเมตร ริมแม่น้ำหวงผู่ มาเป็นพื้นที่นำร่อง ในการสร้างโซนสาธิตสำหรับความสำเร็จทางด้านนวัตกรรมที่มีการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพักผ่อน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเขตหมิ่นหัง
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ