การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์ระหว่างหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเมืองและคณะกรรมการบริหารพื้นที่ในเขตใหม่หลินกั่ง

2021-03-30

ในงานเปิดตัวเทศกาลวัฒนธรรมประชาชน เซี่ยงไฮ้ปี 2021 หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับคณะกรรมการบริหารเขตการค้าเสรีนำร่องเขตใหม่หลินกั่ง (เซี่ยงไฮ้)


วัตถุประสงค์หลักของกลยุทธ์ความร่วมมือในครั้งนี้จะมีการมุ่งเน้นไปที่แนวคิดการพัฒนา ""ชายฝั่งของเมืองในอนาคต"" ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการสร้างเมืองใหม่หนานฮุ่ย เพื่อให้เป็นเมืองริมทะเลที่มีความทันสมัยและเป็นอิสระ ใช้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นแนวทางของผู้คน ส่งเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวบรวมทรัพยากรในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เพื่อเป็นแนวทางในอนาคตให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองใหม่หนานฮุ่ยเกิดเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวทางและการพัฒนาของเมือง กลายเป็นเวทีระดับโลกสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจีน ที่มีการรวบรวมการลงทุน การจัดสรรทรัพยากร ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนามาไว้ด้วยกัน
2021-04-01

เขตหยางผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ได้มีการประกาศแผนการดำเนินการวิถีชีวิตที่ยอดเยี่ยม โดยการสร้างเขตการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากโบราณสถานและโบราณวัตถุของชาติ

2021-03-30

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์ระหว่างหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเมืองและคณะกรรมการบริหารพื้นที่ในเขตใหม่หลินกั่ง

2021-03-29

เปิดตัวงาน Tourism Plus Shanghai ครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่

2021-03-28

ประกาศเส้นทางท่องเที่ยว "สำรวจ 5 ทะเลสาบในเมืองใหม่ " พาคุณไปชมความงามของเมืองใหม่ทั้ง 5 แห่ง

2021-03-26

ชมนิทรรศการการแสดง ... สัปดาห์แฟชั่นฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ของเซี่ยงไฮ้ ปี 2021 จะเปิดให้บริการในเดือนเมษายนนี้

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ