เขตหยางผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ได้มีการประกาศแผนการดำเนินการวิถีชีวิตที่ยอดเยี่ยม โดยการสร้างเขตการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากโบราณสถานและโบราณวัตถุของชาติ

2021-04-01

มีการประกาศแผนการดำเนินงานสำหรับการก่อสร้างเขตสาธิตการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากโบราณสถานและโบราณวัตถุแห่งชาติ ในวิถีชีวิตที่ยอดเยี่ยม ในเขตหยางผู่ โดยมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 15.6 ตร.กม. โดยมีพื้นที่หลักอยู่ทางบริเวณตอนใต้ของปินเจียง ในเขตหยางผู่ ส่วนพื้นที่ในการยกระดับจะอยู่บริเวณตอนลางของปินเจียง ในเขตหยางผู่ หลังจากนั้นจะค่อยๆขยายไปยังส่วนอื่นๆของปินเจียง ในเขตหยางผู่


บริเวณปินเจียงในเขตหยางผู่ เป็น 1 ใน แหล่งกำเนิดของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในปะรเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่มีคนงานอุตสาหกรรมกระจุกตัวมากที่สุดในเซี่ยงไฮ้ โดยที่นี่จะสามารถมองเห็นได้ถึงการเติบโตและการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของเซี่ยงไฮ้ ที่มีอายุยาวนานกว่าร้อยปี และยังเต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง ; นอกจากนี้ยังเป็นเขตเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะกับการดำเนินชีวิต การค้าที่ครอบคลุมหลากหลาย ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะและฟังก์ชั่นที่หลากหลาย เปลี่ยนจากลักษณะการผลิตไปสู่การดำเนินชีวิต เป็นแนวทางนำร่องในการสร้างเมืองสำหรับผู้คนของเซี่ยงไฮ้"

2021-04-01

เขตหยางผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ได้มีการประกาศแผนการดำเนินการวิถีชีวิตที่ยอดเยี่ยม โดยการสร้างเขตการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากโบราณสถานและโบราณวัตถุของชาติ

2021-03-30

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์ระหว่างหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเมืองและคณะกรรมการบริหารพื้นที่ในเขตใหม่หลินกั่ง

2021-03-29

เปิดตัวงาน Tourism Plus Shanghai ครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่

2021-03-28

ประกาศเส้นทางท่องเที่ยว "สำรวจ 5 ทะเลสาบในเมืองใหม่ " พาคุณไปชมความงามของเมืองใหม่ทั้ง 5 แห่ง

2021-03-26

ชมนิทรรศการการแสดง ... สัปดาห์แฟชั่นฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ของเซี่ยงไฮ้ ปี 2021 จะเปิดให้บริการในเดือนเมษายนนี้

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ