• เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มียอดเยี่ยมของจีน เป็นที่รู้จักกันในนาม "ปารีสแห่งตะวันออก" การเติบโตของเซี่ยงไฮ้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวัน เซี่ยงไฮเป็น้เมืองที่เต็มไปด้วยความคึกคัก ในทุกๆที่จะมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเอง เมื่อคุณอ่านข่าวสารจากพวกเราคุณจะทราบว่าเซี่ยงไฮในแต่ละสัปดาห้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ได้อีกด้วย
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ