การประชุม

     
 
วันที่ 16-18 ตุลาคม
การประชุมต่อมไร้ท่อ-โรคเบาหวานภาคตะวันออกครั้งที่ ๑๓
 
 
วันที่ 20-22 ตุลาคม
ฟอรั่มและงานแสดง LNG&GAS ระดับนานาชาติแห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
http://www.chinalng.cc
 
 
วันที่ 20-22 ตุลาคม
การประชุมสุดยอดขายเหล้าไวน์ปลีกระดับนานาชาติเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2563 ลบ
http://www.winefair.com.cn
 
 
วันที่ 25-29 ตุลาคม
สัมมนาชีวิตวิศวกรรมโยธาระดับนานาชาติครั้งที่ ๗
 
 
วันที่ 26-27 ตุลาคม
การประชุมสุดยอดรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระดับนานาชาติแห่งประเทศจีนครั้งที่ ๔ พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 26-28 ตุลาคม
การประชุมแชสซีรถยนต์ระดับนานาชาติเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2563
 
 
     
 
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน
การประชุมสุดยอดขยะมูลฝอยระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
http://www.iswms.org
 
 
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน
การประชุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์IEEแห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
http://www.cait.net
 
 
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน
“๑ แถบ ๑ เส้นทาง” การประชุมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ
 
 
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน
การประชุมธุรกรรมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติแห่งประเทศจีน
http://www.citm.com.cn
 
 
วันที่ 19-22 พฤศจิกายน
การประชุมกระจกหลอดลมแบบสอดท่อและกระจกสอดหลอดอาหารระดับโลกครั้งที่ ๒๑ พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน
การประชุมสุดยอดการสื่อสารการท่องเที่ยวทั่วโลก พ.ศ. 2563
http://event.traveldaily.cn/tdc2020
 
 
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน
สัมมนาเทคโนโลยีวิชันซิสเต็มและการประยุกต์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติแห่งประเทศจีน
 
 
 
     
 
วันที่ 22-24 ธันวาคม
การประชุมห่วงโซ่อุปทานกีฬากลางแจ้งและเสื้อผ้าลำลองระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
http://www.tscichina.com
 
 
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ