การประชุม

     
 
วันที่ 1-4 กรกฎาคม
การแสดงและฟอรั่มระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ระดับนานาชาติแห่งเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. 2563
http://www.asia-sia.com
 
 
วันที่ 3 กรกฎาคม
การประชุมเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติแห่งประเทศจีน
 
 
วันที่ 3 กรกฎาคม
ฟอรั่มฟรอนเทียร์เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เลเซอร์เรดาร์
http://www.world-of-photonics-china.com.cn/zh-cn/conference/detail/11612.html
 
 
วันที่ 3-4 กรกฎาคม
ฟอรั่มการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศาสตร์ระดับสากล
 
 
วันที่ 3-4 กรกฎาคม
สัมมนาเทคโนโลยีการแปรรูปเลเซอร์ระดับสากลครั้งที่ ๑๕
http://www.world-of-photonics-china.com.cn/zh-cn/conference/detail/7a33.html
 
 
วันที่ 3-5 กรกฎาคม
การประชุมสุดยอดเซรีส์นักออกแบบลานสวนวิลล่า CSE พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 3-5 กรกฎาคม
ฟอรั่มสุดยอดบำบัดน้ำสระว่ายน้ำCSEแห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 3-5 กรกฎาคม
การประชุมโครงการสระว่ายน้ำ/ระบบรวมตัวCSEแห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 3-5 กรกฎาคม
การประชุมสุดยอดการบริหารอุตสาหกรรมการว่ายน้ำเด็กทารก CSE (เซี่ยงไฮ้) แห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 3-5 กรกฎาคม
การประชุมเทคโนโลยีออปติคอลเอเชีย
http://www.world-of-photonics-china.com.cn/zh-cn/conference/show_list.html
 
 
วันที่ 4 กรกฎาคม
ฟอรั่มสุดยอดตลาดเลเซอร์ประเทศจีนครั้งที่ ๗
http://www.world-of-photonics-china.com.cn/zh-cn/exhibitor/product_detail/92e4YC2/8471Zv2.html
 
 
วันที่ 4 กรกฎาคม
ฟอรั่มฟรอนเทียร์เทคโนโลยีการตรวจจับอินฟราเรด
http://www.world-of-photonics-china.com.cn/zh-cn/conference/detail/92515.html
 
 
วันที่ 4 กรกฎาคม
ฟอรั่มการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนระดับสากล
 
 
วันที่ 4 กรกฎาคม
ฟอรั่มนวัตกรรมระบบฝังตัวระดับสากล
 
 
วันที่ 5 กรกฎาคม
ฟอรั่มปัญญาประดิษฐ์และการตรวจสอบทัศนศาสตร์
http://www.world-of-photonics-china.com.cn/zh-cn/conference/detail/d0111.html
 
 
วันที่ 6-7 กรกฎาคม
การประชุมสุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลด้านเภสัชกรรมแห่งประเทศจีนครั้งที่ ๒ พ.ศ. 2563
http://www.ecvinternational.com/ChinaPharmaDigitalInnovation2020/cn.html
 
 
วันที่ 7-8 กรกฎาคม
การประชุมสุดยอดการวิเคราะห์ข้อมูลประกันภัยขนาดใหญ่และนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ระดับนานาชาติแห่งประเทศจีนครั้งที่ ๓ พ.ศ. 2563
http://szwgroup.com/insurance-analytics-and-ai-innovation-china-2020-cn/
 
 
วันที่ 7-8 กรกฎาคม
ฟอรั่มอีเลคทรอนนิคส์แห่งการบินพลเรือนระดับนานาชาติครั้งที่ ๙ พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 7-8 กรกฎาคม
ฟอรั่มสุดยอดนวัตกรรมการธนาคารรายปลีกระดับสากลแห่งประเทศจีนครั้งที่ ๓
http://szwgroup.com/rbi/about.aspx
 
 
วันที่ 8-11 กรกฎาคม
(ออนไลน์) การประชุมสุดยอดคลาวด์ปัญญาประดิษฐ์โลก พ.ศ. 2563
http://www.worldaic.com.cn
 
 
วันที่ 9-10 กรกฎาคม
ฟอรั่มยาสามัญครั้งที่ ๑๐ - เอเชีย
 
 
วันที่ 9-10 กรกฎาคม
ฟอรั่มอุตสาหกรรมการตรวจสอบ VOCsและการกำกับดูแลกิจการระดับนานาชาติแห่งประเทศจีนครั้งที่ ๒
http://www.vocsummit.cn
 
 
วันที่ 16-17 กรกฎาคม
ฟอรั่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับยานยนต์และห้องคนขับอัจฉริยะระดับนานาชาติแห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 22-23 กรกฎาคม
ฟอรั่มสุดยอดเทคโนโลยีการตลาดระดับโลก
 
 
วันที่ 23 กรกฎาคม
การประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมเสื้อผ้าโลก Link Fashion พ.ศ. 2563
http://www.clothingindustryconvention.com
 
 
วันที่ 23-25 กรกฎาคม
ฟอรั่มการผลิตเสื้อผ้าอัจฉริยะเอเชีย พ.ศ. 2563
http://www.ameshanghai.com
 
 
วันที่ 24 กรกฎาคม
การประชุมห่วงโซ่อุปทานชุดนักเรียนแห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 29-30 กรกฎาคม
ฟอรั่มการออกแบบนิเวศยานยนต์และระดับนานาชาติและฟอรั่มวัสดุยานพาหนะระดับนาชาติแห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 30-31 กรกฎาคม
ฟอรั่มสุดยอดสายท่อรถยนต์ระดับนานาชาติแห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
http://www.ourpolaris.com/2020/gapf/index_cn.html
 
 
วันที่ 30-31 กรกฎาคม
การประชุมสุดยอดและการแสดงสินค้าบูติกสมาร์ทโฮมเอเชียครั้งที่ ๔ พ.ศ. 2563
http://www.taaslabs.com/smart-home-asia_ch
 
 
     
 
วันที่ 1-2 สิงหาคม
การประชุมวิชาการประสาทวิทยาภาคตะวันออกครั้งที่ ๙
 
 
วันที่ 3-4 สิงหาคม
สร้าง·เพาะปลูกอนาคต - การประชุมก่อสร้างโรงเรียนเอเชียครั้งที่ ๑๒
 
 
วันที่ 7-9 สิงหาคม
การประชุมสุดยอดพลังงานใหม่และนวัตกรรมยานยนต์เชื่อมโยงเครือข่ายอัจฉริยะระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 8-9 สิงหาคม
การประชุมการกักเก็บพลังงานและพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีวิศวกรรมเซลล์เชื้อเพลิงระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
http://www.snecimne.org.cn
 
 
วันที่ 8-10 สิงหาคม
งานแสดงสินค้าและฟอรั่มโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานอัจฉริยะระดับสากล (เซี่ยงไฮ้) ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 10-12 สิงหาคม
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการขึ้นรูปโลหะผงห้ามณฑลหนึ่งเมืองภาคตะวันออกของประเทศจีนครั้งที่ ๑๘
http://www.iacechina.com/news_view.aspx?fid=t2:5:2&id=990&typeid=5
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม
ฟอรั่มวัสดุเซรามิกขั้นสูงและการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับนานาชาติแห่งเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ ๒ พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม
ฟอรั่มสุดยอดการพิมพ์เซรามิก 3 มิติระดับนานาชาติเซี่ยงไฮ้
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม
ฟอรั่มสุดยอดการฉีดขึ้นรูประดับนานาชาติแห่งเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ ๙
http://www.pmexchina.com/news_view.aspx?TypeId=5&Id=898&Fid=t2:5:2
 
 
วันที่ 12-14 สิงหาคม
ฟอรั่มสุดยอดนักออกแบบการส่องแสงสว่างประเทศจีนและต่างประเทศ
 
 
วันที่ 14-16 สิงหาคม
การประชุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการฉายรังสีระดับนานาชาติ (เซี่ยงไฮ้) แห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 19-21 สิงหาคม
ฟอรั่มการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำครั้งที่ ๒ พ.ศ. 2563
http://www.grfexpo.com
 
 
วันที่ 19-21 สิงหาคม
ฟอรั่มป้องกันฟ้าผ่าแห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
http://www.mh-expo.com
 
 
วันที่ 19-21 สิงหาคม
ฟอรั่มมรสุมเอ็กซ์โปเทคโนโลยี พ.ศ. 2563
http://www.aidaexpo.com
 
 
วันที่ 19-21 สิงหาคม
การประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาเรดาร์ตรวจอากาศ พ.ศ. 2563
http://www.aidaexpo.com
 
 
วันที่ 19-21 สิงหาคม
งานแสดงเทคโนโลยีประหยัดพลังงานรุ่นใหม่และการประยุกต์ใช้ระดับนานาชาติแห่งเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2563
http://www.cmheexpo.com
 
 
วันที่ 19-21 สิงหาคม
การประชุมสุดยอดความปลอดภัยทางทะเล พ.ศ. 2563
http://www.sims-expo.com
 
 
วันที่ 20-21 สิงหาคม
ฟอรั่มเทคโนโลยีการเงินระดับโลก·การประชุมสุดยอดเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 20-21 สิงหาคม
ฟอรั่มสุดยอดผู้นำจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลกครั้งที่ ๕ และพิธีมอบรางวัล พ.ศ. 2563
http://www.gaaf-annual.com
 
 
วันที่ 26-27 สิงหาคม
(ออนไลน์)สัมมนาจุลชีววิทยาและสุขภาพของลำไส้นานาชาติออนไลน์ครั้งที่ ๖ พ.ศ. 2563
http://hy.bioon.com/2020MicIntestin
 
 
วันที่ 26-28 สิงหาคม
ฟอรั่มการพัฒนาการประยุกต์ฐานหมักเพาะปลูกระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
http://www.biozl.net
 
 
วันที่ 26-28 สิงหาคม
ฟอรั่มการพัฒนาวัตถุดิบฟังก์ชั่นธรรมชาติและแอสต้าแซนทินระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
http://www.biozl.net
 
 
วันที่ 26-28 สิงหาคม
ฟอรั่มการพัฒนายาบำรุงเซลล์และภูมิคุ้มกันระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
http://www.biozl.net
 
 
วันที่ 26-28 สิงหาคม
ฟอรั่มการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารหมักเชิงประยุกต์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
http://www.biozl.net
 
 
วันที่ 26-28 สิงหาคม
การประชุมเทคโนโลยีชีวภาพเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2563
http://www.bioyqexpo.com
 
 
วันที่ 27-28 สิงหาคม
ฟอรั่มรถยนต์พลังงานใหม่ระดับนานาชาติครั้งที่ ๙ พ.ศ. 2563
http://www.star-sz.com/nev/cn
 
 
วันที่ 27-28 สิงหาคม
การประชุมเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 27-28 สิงหาคม
การประชุมเทคโนโลยีรถยนต์โลจิสติกส์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ ระดับนานาชาติแห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563 • เซี่ยงไฮ้
 
 
 
     
 
วันที่ 2-3 กันยายน
SMC การประชุมเทคโนโลยีบำรุงรักษาอัจฉริยะ พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 2-4 กันยายน
การประชุมสุดยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ระดับนานาชาติแห่งเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2563
http://www.evtechexpo.com.cn
 
 
วันที่ 2-4 กันยายน
การประชุมเทคโนโลยีการจัดการความร้อนรถยนต์พลังงานใหม่แห่งเซี่ยงไฮ้
http://www.evtms.cn
 
 
วันที่ 2-4 กันยายน
การประชุมอุตสาหกรรมเซลล์ระดับนานาชาติเซี่ยงไฮ้ / ฟอรั่มสุดยอดการบำบัดรักษาเซลล์และเนื้องอกด้วยความแม่นยำครั้งที่ ๕ พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 3-4 กันยายน
การประชุมสุดยอดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกระดับนานาชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. 2563
http://www.ecvinternational.com/event/cn/The2ndGlobalManufacturingDigitalTransformationSummit2020
 
 
วันที่ 4-6 กันยายน
การประชุมวิชาการส่องกล้องทางเดินอาหารภาคตะวันออกครั้งที่ ๒
 
 
วันที่ 4-6 กันยายน
การประชุมงิชาการการส่องกล้องอัลตราซาวนด์แบบสอดแห่งประเทศจีนครั้งที่ ๓
 
 
วันที่ 9-11 กันยายน
สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพและยาระดับนานาชาติแห่งเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ ๒๒
http://www.bio-forum.com
 
 
วันที่ 10-11 กันยายน
ฟอรั่มยานยนต์อัจฉริยะเชื่อมโยงเครือข่ายระดับนานาชาติแห่งประเทศจีนครั้งที่ ๕ พ.ศ. 2563
http://www.ourpolaris.com/2020/icv5/index_cn.html
 
 
วันที่ 10-11 กันยายน
ฟอรั่มรถยนต์พลังงานใหม่ระดับสากลแห่งประเทศจีนครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 10-11 กันยายน
การประชุมความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศจีนระดับนานาชาติครั้งที่ ๔ พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 15-19 กันยายน
งานแสดงและฟอรั่มสุดยอดนาโนระดับนานาชาติ (เซี่ยงไฮ้) แห่งประเทศจีนครั้งที่ ๕ พ.ศ. 2563
 
 
วันที่ 17-20 กันยายน
การประชุมวิชาการจักษุวิทยาระดับนานาชาติครั้งที่ ๒๐
http://www.cooc.org.cn
 
 
วันที่ 17-20 กันยายน
การประชุมวิชาการทัศนมาตรศาสตร์ระดับนานาชาติครั้งที่ ๒๐
http://www.cooc.org.cn
 
 
วันที่ 17-20 กันยายน
ฟอรั่มวิชาการออร์โธเคราโตโลยีระดับนานาชาติครั้งที่ ๗
http://www.cooc.org.cn
 
 
วันที่ 22 กันยายน
ฟอรั่มสิ่งทอประเทศจีนและเอเชียครั้งที่ ๘ พ.ศ. 2563
http://www.ecvinternational.com/event/cn/The8thChina&AsiaTextileForum2020
 
 
วันที่ 23-24 กันยายน
ฟอรั่มนวัตกรรมดิจิทัลแม่และเด็กทารกระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
http://www.ecvinternational.com/chinamaternal&infantdigitalinnovation2020/cn.html
 
 
วันที่ 23-24 กันยายน
การประชุมสุดยอดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของสิ่งทอและเครื่องแต่งกายทั่วโลก พ.ศ. 2563
http://www.ecvinternational.com/event/cn/GlobalApparelDigitalTransformationSummit2020
 
 
วันที่ 24-25 กันยายน
ฟอรั่มระบบยานยนต์ 48V ระดับนานาชาติแห่งประเทศจีน พ.ศ. 2563
http://www.clcc-sh.com
 
 
วันที่ 24-25 กันยายน
การประชุมสุดยอดนวัตกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์เอเชียระดับนานาชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. 2563
http://www.ecvinternational.com/cybersecurityinnovationsummit2020/cn.html
 
 
วันที่ 25-26 กันยายน
ฟอรั่มสุดยอดการประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะระดับนานาชาติแห่งประเทศจีนครั้งที่ ๖
http://iagri.agritechex.com
 
 
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ