การประชุม

     
 
วันที่ 5-7 มกราคม
งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมการทำสวน ประเทศจีน ครั้งที่ 6 และ พิธีมอบรางวัล “หยวนจี๋” ครั้งที่ 5
 
 
วันที่ 5-7 มกราคม
ฟอรัมเกี่ยวกับการพัฒนาสวนและศิลปะดอกไม้ ประเทศจีน
 
 
วันที่ 5-7 มกราคม
ฟอรัมเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุทำสวน ประเทศจีน ครั้งที่ 1
 
 
วันที่ 8 มกราคม
ฟอรัมงานประชุมสุดยอดเพื่อพัฒนาสวนบ้าน ประเทศจีน ครั้งที่ 4
 
 
วันที่ 8 มกราคม
ฟอรัมงานประชุมสุดยอดเทคโนโลยีและซัพพลายเชนกล้อง Endoscope ทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เซี่ยงไฮ้ ปี 2021
 
 
วันที่ 8 มกราคม
ฟอรัมเกี่ยวกับการศึกษา ระดับนานาชาติ เซี่ยงไฮ้ ปี 2021
 
 
วันที่ 8-9 มกราคม
ฟอรัมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2
 
 
วันที่ 9 มกราคม
ฟอรัมนักออกแบบ ครั้งที่ 2
 
 
วันที่ 10 มกราคม
ฟอรัมงานประชุมสุดยอดภูมิทัศน์อสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4
 
 
วันที่ 15-16 มกราคม
ฟอรัมงานประชุมสุดยอดการอักเสบและเป้าหมาย ปี 2021 – ฟอรัมงานประชุมสุดยอดการอักเสบและเป้าหมายครั้งที่ 2 และ ฟอรัมนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นใหม่
 
 
วันที่ 17 มกราคม
ฟอรัมงานประชุมสุดยอดการกำกับดูแลและโรงพยาบาลสมาร์ท ประเทศจีน ครั้งที่ 2 – ฟอรั่มโรงพยาบาลสมาร์ท CIO เซี่ยงไฮ้
 
 
วันที่ 20-21 มกราคม
งานประชุมสุดยอดการธนาคารรายย่อยและนวัตกรรมดิจิทัล (ประเทศจีน)
 
 
วันที่ 22-24 มกราคม
ฟอรัมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติและเมืองและชนบทที่ยืดหยุ่น ครั้งที่ 3
 
 
วันที่ 23 มกราคม
ฟอรัมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับพันธมิตรในอุตสาหกรรมการศึกษา ปี 2021
 
 
     
 
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์
งานประชุมสุดยอดวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานและเครื่องกล ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
 
 
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์
งานประชุมสุดยอดฟิสิกส์ปและคณิตศาสตร์ที่ระยุกต์ใช้ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11
 
 
วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์
งานประชุมสุดยอดธุรกิจเยาวชน CYBL
 
 
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์
งานประชุมสุดยอดการสื่อสารและเครือข่ายบรอดแบนด์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9
 
 
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์
งานประชุมสุดยอดเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวติ้ง ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9
 
 
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์
งานประชุมสุดยอดเทคโนโลยีและวิศวกรรมการสื่อสาร ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
 
 
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์
งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าและวัสดุศาสตร์ ระดับนานาชาติ ปี 2021
 
 
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์
งานประชุมวิชาการการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปิโตรเคมี ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
 
 
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์
งานประชุมวิชาการการจัดการสาธารณะและสังคมอัจฉริยะ ระดับนานาชาติ ปี 2021
 
 
 
     
 
วันที่ 2 มีนาคม
ฟอรั่มการพัฒนาอุตสาหกรรมสารกำจัดศัตรูพืช ระดับนานาชาติ ประเทศจีน ครั้งที่ 15
 
 
วันที่ 3 มีนาคม
งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและการพัฒนาประยุกต์ใช้ของสารกำจัดศัตรูพืช ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13
 
 
วันที่ 3 มีนาคม
ฟอรัมการพัฒนาการค้าและสุขภาพเมล็ดพันธุ์ ระดับนานาชาติ ประเทศจีน
 
 
วันที่ 3 มีนาคม
ฟอรัมการพัฒนาเทคโนโลยีการแก้ไขและป้องกันทางชีวภาพ ระดับนานาชาติ ประเทศจีน ครั้งที่ 10
 
 
วันที่ 3-4 มีนาคม
ฟอรัมการค้าและการพัฒนาปุ๋ย ระดับนานาชาติ ประเทศจีน ครั้งที่ 12
 
 
วันที่ 4 มีนาคม
งานประชุมสุดยอด CROs&CRAOs อุตสาหกรรมเคมีเกษตร ระดับโลก ครั้งที่ 4
 
 
วันที่ 4 มีนาคม
ฟอรัมการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ปุ๋ยที่มีคุณสมบัติพิเศษ
 
 
วันที่ 4 มีนาคม
งานเปิดตัวเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพและสูตรของสารกำจัดศัตรูพืช
 
 
วันที่ 4-6 มีนาคม
ฟอรัมงานประชุมสุดยอดระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และ MES ปี 2021
 
 
วันที่ 4-6 มีนาคม
ฟอรัมงานประชุมสุดยอดการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต
 
 
วันที่ 4-6 มีนาคม
งานประชุมสุดยอดประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและการปฏิรูปของกิจการหุ่นยนต์ที่ใช้งานทางอุตสาหกรรม ระดับโลก
 
 
วันที่ 4-6 มีนาคม
ฟอรัม “รวมจากอุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมันไปจนถึงผลิตในประเทศจีนปี 2025”
 
 
วันที่ 4-6 มีนาคม
ฟอรั่มวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศจีน
 
 
วันที่ 11-12 มีนาคม
งานประชุมสุดยอดซัพพลายเชนของแบรนด์ค้าปลีก ระดับโลก (เซี่ยงไฮ้) ปี 2021
 
 
วันที่ 12 มีนาคม
ฟอรัมงานประชุมสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเพื่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม ประเทศจีน ปี 2021
 
 
วันที่ 12 มีนาคม
งานประชุมสุดยอดนวัตกรรม AI แบบฝังตัว ปี 2021
 
 
วันที่ 12 มีนาคม
ฟอรัมงานประชุมสุดยอดอสังหาริมทรัพย์ดิจิทัลและอุตสาหกรรมการตกแต่งสมบูรณ์ ประเทศจีน ปี 2021
 
 
วันที่ 12 มีนาคม
ฟอรัมงานประชุมสุดยอดบายเพอเซส ปี 2021
 
 
วันที่ 14-15 มีนาคม
งานประชุมเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ระดับนานาชาติ ประเทศจีน
 
 
วันที่ 17- 19 มีนาคม
งานสัมมนาเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่นและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ระดับนานาชาติ ประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้)
 
 
วันที่ 23-25 มีนาคม
งาน IT & CM ระดับนานาชาติ ประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้)
 
 
วันที่ 24-25 มีนาคม
ฟอรัมเครื่องยนต์ของการบินในลักษณะพาณิชย์ ระดับนานาชาติ เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 5
 
 
วันที่ 25-26 มีนาคม
ฟอรัมรถยนต์พลังงานรูปแบบใหม่ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10
 
 
วันที่ 26-28 มีนาคม
งานสัมมนาเทคโนโลยีบล็อกเชน ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
 
 
วันที่ 26-28 มีนาคม
งานประชุมสุดยอดศรษฐกิจและธุรกิจที่ประยุกต์ใช้ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
 
 
วันที่ 26-28 มีนาคม
งานประชุมสุดยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5: การออกแบบและประยุกต์ใช้
 
 
วันที่ 26-28 มีนาคม
งานประชุมสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการควบคุม ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
 
 
วันที่ 30 มีนาคม – วันที่ 2 เมษายน
ฟอรัมงานประชุมสุดยอดพร็อพเพอร์ตี้ เมนเนเม้น ระดับนานาชาติ ประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้) ปี 2021
 
 
วันที่ 30 มีนาคม – วันที่ 2 เมษายน
ฟอรัมย่อยพร็อพเพอร์ตี้ เมนเนเม้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศจีน ปี 2021
 
 
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ