เที่ยวชมแม่น้ำผู่เจีนงเส้นทางเดินเรือเที่ยวชมแม่น้ำผู่เจีนงเป็นเส้นทางเดินเรือเวียนที่บริษัทท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ผู่เจีนง กรุ๊ป จำกัดเพิ่งเปิดใหม่ ทั้งหมดจัดตั้งสามสถานี(ท่าเรือถนนจินหลิงตะวันออก ท่าเรือหอไข่มุกและท่าเรือถนนฉิงหวงเต่า) เรือออกตามเวลากำหนดนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด และเมื่อเวลาเที่ยวชมวิวสวยงามของแม่น้ำผู่เจีนง ยังสามารถเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเซี่ยงไฮ้โดยทางน้ำได้


ค่าตั๋ว

ราคาตั๋วสถานีเดียว: 60 หยวน

ราคาตั๋วสองสถานี: 90 หยวน

ราคาตั๋วสถานีทั้งหมด: 120 หยวน

ราคาตั๋วตลอดทั้งวัน: 150 หยวน(กำหนดนั่งเรือวันเดียว)


เวลาเปิดให้บริการ

11:00-17:40

ใช้เวลาทั้งหมด100นาที(รวมเวลานั่งเรือ70นาที+เวลาจอดท่าเรือ30นาที)หมายเหตุ:ตารางเวลาเดินเรือสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ถ้าเจออากาศร้ายแรงหรือเหตุสุดวิสัย(อย่างเช่น พายุ พายุฝนหรือน้ำท่วม เป็นต้น) อาจหยุดเดินเรือหรือหยุดเป็นชั่วคราวถ้าจะซื้อตั๋ว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับสอบถามสถานะการเดินเรือ


แผนเส้นทางเดินเรือแม่น้ำผู่เจีนงสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง


สวนอี้หยวน


หอรำลึกผู้ลี้ภัยชาวยิวหอไข่มุกตะวันออก


ทาวเวอร์เซี่ยงไฮ้ที่อยู่ซื้อตั๋วและขึ้นเรือ

1.ท่าเรือถนนจินหลิงตะวันออก:เลขที่141 ถนนจงซานตะวันออก 2

2.ท่าเรือหอไข่มุกตะวันออก:รถขายตั๋ว บริเวณเลขที่ 2852ถนนบินเจียงต้าเต้า(ตรงทางแยกถนนเฟิงเหอกับถนนบินเจียงต้าเต้า)

3.ท่าเรือถนนฉิงหวงเต่า:เลขที่32 ถนนฉิงหวงเต่า


คำเตือน

1.ตั๋วขายเมื่อขายออกแล้ว ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย(อย่างเช่น พายุ พายุฝนหรือฟ้าร้องอย่างรุนแรงเป็นต้น) น้ำท่วมหรือเหตุการณ์พิเศษ เพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทเรามีสิทธ์หยุดเดินเรือหรือปรับเวลาเดินเรือได้ถ้ายกเลิกเดินเรืออ ผู้โดยสารสามารถเอาตั๋วเที่ยวนั้นไปดำเนินการขอเงินคืนหรือเลื่อนตั๋วได้ที่ขายตั๋วที่เกี่ยวข้อง

2.ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วสถานีเดียวสามารถนั่งเรือเที่ยวชมหนึ่งสถานีแล้วลงจากเรือที่ท่าเทียบเรือที่ตรงกันผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วสองสถานีสามารถนั่งเรือเที่ยวชมสองสถานีแล้วลงจากเรือที่ท่าเทียบเรือที่ตรงกันผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วสถานีทั้งหมดสามารถนั่งเรือเที่ยวชมตลอดทางโดยสามารถขึ้นและลงเรือ 1 ครั้งต่อท่าเรือผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วตลอดทั้งวัน(เฉพาะนั่งเรือวันเดียว)สามารถนั่งเรือเที่ยวชมตลอดทั้งวันได้โดยไม่กำหนดจำนวนครั้ง

3.วันหยุดและเทศกาลอาจทำให้ท่าเรือหรือสถานที่ท่องเที่ยว(อย่างเช่นหอไข่มุก)ต้องต่อคิวยาว

4.ตั๋วขึ้นหรือและคูปองรองเป็นหลักฐานที่ขึ้นเรือและเข้าสถานที่ท่องเที่ยวบางที่ กรุณารักษาความสมบูรณ์และความสะอาจให้ดี

5.ถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำต่อการบริการ สามารถเสนอต่อเจ้าหน้าที่หน้างานหรือโทรสายบริการของบริษัทเรา โทรศัพ 68775285


ขอให้เดินทางโดยสวัวดิถาพ

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ