การคืนเงินภาษีขาออก

ภาพโปรโมทการคืนภาษีขาออกในเซี่ยงไฮ้
เงื่อนไขการยื่นคำร้อง
ขั้นในตอนการยื่นขอคืนภาษีขาออก
ศุลกากร
จุดคืนภาษี
ร้านสินค้าคืนภาษีภาขาออก

ภาพโปรโมทการคืนภาษีขาออกในเซี่ยงไฮ้

เงื่อนไขการยื่นคำร้อง :

นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ พลเมืองฮ่องกงมาเก๊า (หนังสือเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่ของพลเมืองฮ่องกงมาเก๊า) พลเมืองไต้หวัน (หนังสือเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่ของพลเมืองไต้หวัน) จะสามารถเข้าร่วมนโยบายการคืนภาษีขาออกได้

นักท่องเที่ยวต่างชาติจะพำนักอาศัยในประเทศจีนต่อเนื่องได้ไม่เกิน 183 วัน

รายการที่ขอคืนภาษีโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนเดียวกัน ที่ซื้อในวันเดียวกันในร้านสินค้าตืนภาษีร้านเดียวกันจะต้องมีมูลค่าถึง 500 หยวน

วันที่ซื้อสินค้าที่คืนภาษีจะต้องมีระยะห่างจากวันเดินทางออกจากประเทศไม่เกิน 90 วัน

อัตราที่สามารถขอคืนภาษีได้คือ 9% ของยอดขายบนใบเสร็จ

ขั้นในตอนการยื่นขอคืนภาษีขาออก :

ขั้นตอนที่ 1 — ซื้อสินค้า
1.ซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ที่สามารถขอคืนภาษีได้
2.นักท่องเที่ยวจะต้องมีแบบฟอร์มการขอคืนเงินภาษีและใบกำกับภาษี

ขั้นตอนที่ 2 — ศุลกากรทำการตรวจสอบและประทับตรา
1.ก่อนการโหลดสัมภาระ ให้ไปยังหน่วยงานศุลกากรแสดงหนังสือเดินทางหรือหลักฐานประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ ใบเสร็จ แบบฟอร์มการขอคืนเงินภาษีและสินค้าคืนภาษี
2.เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรทำการตรวจสอบแล้ว จะทำการประทับตราลงบนแบบฟอร์มการขอคืนเงินภาษี

ขั้นตอนที่ 3 — ยื่นขอคืนภาษี
1.หลังจากที่ทำการตรวจค้นความปลอดภัยแล้ว ให้แสดงหนังสือเดินทางหรือหลักฐานประจำตน ตลอดจนแบบฟอร์มการขอคืนเงินภาษีที่มีตราประทับจากศุลกากร ก็จะสามารถได้รับเงินภาษีคืน
2.หากเงินภาษีที่ได้รับคืนไม่ถึง 10,000 หยวน จะสามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือวิธีการโอนผ่านธนาคารได้ แต่หากเงินภาษีที่ได้รับเกิน 10,000 หยวน จะคืนโดยวิธีการโอนผ่านธนาคารเท่านั้น

ศุลกากร

1.สนามบินนานาชาติหงเฉียว อาคาร T1
ก่อนการตรวจค้นความปลอดภัย :
อาคาร T1 ชั้น 2 ใกล้กับทางเข้าเที่ยวบินขาออกนานาชาติ,ฮ่องกง,มาเก๊า
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 07:00 ถึงเวลาสิ้นสุดเที่ยวบิน
หลังการตรวจค้นความปลอดภัย :
เมื่อผ่านการตรวจค้นความปลอดภัยให้เลี้ยวขวา เดินตรงไปประมาณ 30 เมตร เลี้ยวขวา หลังจากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 100 เมตร อยู่ระหว่างประตูทางออกขึ้นเครื่อง T10 และ T09
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30

2.สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคาร T1
อาคาร T1 ชั้น 3 ใกล้กับโซนพื้นที่ตรวจสอบร่วม
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เที่ยวบินแรกของวันจนถึงเที่ยวบินสุดท้ายของวัน

3.สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคาร T2
อาคาร T2 ชั้น 3 ใกล้กับโซนพื้นที่ตรวจสอบร่วม
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เที่ยวบินแรกของวันจนถึงเที่ยวบินสุดท้ายของวัน

4.สถานีรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้
ห้องโถงตรวจสอบร่วมใกล้กับจุดคืนภาษี
เวลาทำการ : ขบวนรถไฟแรกของวัน , 16:15 - 17:30

5.ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศ เซี่ยงไฮ้
ห้องโถงตรวจสอบร่วมใกล้กับจุดคืนภาษีในอาคารโดยสารรวม
เวลาทำการ : เรือเที่ยวแรกของวัน , 9:30 - 11:30 หรือ 11:00 - 13:00

6.ท่าเรือสำราญระหว่างประเทศอู๋ซงโข่ว เซี่ยงไฮ้
ห้องโถงชั้น 1 บริเวณด้านขวาของเคาน์เตอร์ตรวจบัตรหมายเลข 1
เวลาทำการ : เรือเที่ยวแรกของวัน , 11:30 - 16:30

จุดคืนภาษี

1.สนามบินนานาชาติหงเฉียว อาคาร T1
เมื่อผ่านการตรวจค้นความปลอดภัยให้เลี้ยวขวา เดินตรงไปประมาณ 30 เมตร เลี้ยวขวา หลังจากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 150 เมตร อยู่ตรงข้ามกับประตูทางออกขึ้นเครื่อง T09
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 07:00 ถึงเวลาสิ้นสุดเที่ยวบิน
เบอร์โทร:+86(0)2122352987

2.สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคาร T1
เมื่อผ่านการตรวจค้นความปลอดภัยให้เลี้ยวซ้าย เดินประมาณ 500 เมตร อยูใกล้กับประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 19
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ,00:00 - 24:00
เบอร์โทร:+86(0)2168337509

3.สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคาร T2
เมื่อผ่านการตรวจค้นความปลอดภัยให้เลี้ยวขวา เดินประมาณ 200 เมตร อยูใกล้กับประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข D83
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ,00:00 - 24:00
เบอร์โทร:+86(0)2168330115

4.สถานีรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้
ห้องโถงตรวจสอบร่วมใกล้กับโซนตรวจสอบของหน่วยงานศุลกากร
เวลาทำการ : ขบวนรถไฟแรกของวัน , 16:15 - 17:30

5.ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศ เซี่ยงไฮ้
ห้องโถงตรวจสอบร่วมใกล้กับโซนตรวจสอบของหน่วยงานศุลกากรในอาคารโดยสารรวม
เวลาทำการ : เรือเที่ยวแรกของวัน , 9:30 - 11:30 หรือ 11:00 - 13:00

6.ท่าเรือสำราญระหว่างประเทศอู๋ซงโข่ว เซี่ยงไฮ้
บริเวณระเบียงทางเข้าด้านนอกประตูด้านข้างของร้านสินค้าคืนภาษีชั้น 2
เวลาทำการ : เรือเที่ยวแรกของวัน , 11:30 - 16:30

ร้านสินค้าคืนภาษีภาขาออก

หมายเลขร้าน แหล่งธุรกิจ ชื่อร้าน ที่อยู่ในการดำเนินการ
1 The Bund 吉明天商业(上海)有限公司 / Patek Philippe Building 2, The Bund Origin, No.33 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
2 The Bund 东方表行(中国)贸易有限公司上海外滩分公司 / Rolex Unit 101&102, Floor 1, No.27 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
3 The Bund 诺悠翩雅(上海)商贸有限公司第一分公司 / Loro Piana Room L10, Floor 1, The Peninsula Hotel, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
4 The Bund 香奈儿(中国)贸易有限公司上海黄浦分公司 / Chanel Room L1A, The Peninsula Hotel, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
5 The Bund 瑞表企业管理(上海)有限公司中山东一路分公司 / Breguet Room L1S, The Peninsula Hotel, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
6 The Bund 普拉达时装商业(上海)有限公司第三分公司 / Prada Store 113&114-1, The Peninsula Hotel, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
7 The Bund 革拉弗钻饰商贸(上海)有限公司 / Graff Store L1B&L1C, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
8 The Bund 路威酩轩钟表珠宝商贸(上海)有限公司黄浦分公司 / Chaumet Room L1F, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
9 The Bund 拉尔夫劳伦贸易(上海)有限公司黄浦第一分公司 / Ralph Lauren Store L1P&L1Q&L1R, Floor L1, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
10 The Bund 宝格丽商业(上海)有限公司第七分公司 / Bvlgari Store 1, Floor L1, No.7, Lane 108, North Shanxi Road, Jing 'an District, Shanghai, China
11 Huamu 古驰(中国)贸易有限公司上海浦东第一分公司 / Gucci A4, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
12 Huamu 瑞表企业管理(上海)有限公司申迪西路分公司 / Swatch No.680, Lane 225, West Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
13 Huamu 历峰贸易(上海)有限公司浦东第三分公司 / Dunhill N1.1, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
14 Huamu 罗意威商贸(上海)有限公司浦东分公司 / Loewe N1.4, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
15 Huamu 恩思恩时尚(中国)商贸有限公司浦东分公司 / MCM M3.2, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
16 Huamu 爱思卡达商贸(上海)有限公司浦东分公司 / Escada L8a, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
17 Huamu 孚丰商贸(上海)有限公司第六分公司 / Furla K2, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
18 Huamu 威富服饰(上海)有限公司第三十六分公司 / The North Face L8b, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
19 Huamu 威富服饰(上海)有限公司第三十八分公司 / Kipling Q3a, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
20 Huamu 威富服饰(上海)有限公司第三十五分公司 / VANS L14, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
21 Huamu 威富服饰(上海)有限公司第三十七分公司 / LEE Q3c, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
22 Huamu 利惠商业(上海)有限公司浦东四分公司 / Levi's A3b, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
23 Huamu 亚瑟士(中国)商贸有限公司申迪东路第二分店 / Asics A2, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
24 Huamu 亚瑟士(中国)商贸有限公司申迪东路第一分店 / Onitsuka Tiger J5, No.88, East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
25 Huamu 迪卡侬(上海)体育用品有限公司 / Decathlon No.393, Yinxiao Road, Pudong New Area, Shanghai, China
26 Jinqiao 迪卡侬(上海)体育用品有限公司金桥分公司 / Decathlon No.600, Lantian Road, Pudong New Area, Shanghai, China
27 Jinqiao 上海联家超市有限公司金桥店 / Carrefour No.555, Biyun Road, Pudong New Area, Shanghai, China
28 Lujiazui 周大福珠宝金行(苏州)有限公司上海浦东正大广场店 / Chow Tai Fook GF26F, Super Brand Mall, No.168, West Lujiazui Road, Pudong New Area, Shanghai, China
29 Lujiazui 周生生(中国)商业有限公司上海正大广场分店 / Chow Sang Sang GF26G, Super Brand Mall, No.168, West Lujiazui Road, Pudong New Area, Shanghai, China
30 Lujiazui 富思商贸(上海)有限公司浦东第一分公司 / Fossil 1F10, Super Brand Mall, No.168, West Lujiazui Road, Pudong New Area, Shanghai, China
31 Lujiazui 上海沙驰服饰有限公司浦东分公司 / Satchi 4-M03, Super Brand Mall, No.168, West Lujiazui Road, Pudong New Area, Shanghai, China
32 Lujiazui 上海完美珠宝商贸有限公司浦东第一分公司 / Enzo GF26A, Super Brand Mall, No.168, West Lujiazui Road, Pudong New Area, Shanghai, China
33 Lujiazui 上海碧恋云贸易有限公司浦东店 / Follie Follie GF07, Super Brand Mall, No.168, West Lujiazui Road, Pudong New Area, Shanghai, China
34 Lujiazui 上海兆妩品牌管理有限公司第一分公司 / Woo 217-2, Shanghai World Financial Center, No.100, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
35 Lujiazui 中国金茂(集团)有限公司 / Jin Mao Tower No.88, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
36 Lujiazui 历峰商业有限公司上海浦东第一分公司 / Shanghai Tang Store 101, Shangri-la Hotel, No.33, Fucheng Road, Pudong New Area, Shanghai, China
37 Lujiazui 历峰商业有限公司上海浦东第九分公司 / Piaget L1-18-1 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
38 Lujiazui 杰尼亚(中国)企业管理有限公司上海国金中心店 / Zegna L1-11 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
39 Lujiazui 褒曼商贸(上海)有限公司世纪大道分公司 / Balmain L2-11 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
40 Lujiazui 瑞表企业管理(上海)有限公司世纪大道分公司 / Blancpain L1-13 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
41 Lujiazui 罗意威商贸(上海)有限公司浦东第二分公司 / Loewe L2-1-1 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
42 Lujiazui 普拉达时装商业(上海)有限公司第五分公司 / MiuMiu L1-26&L2-26 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
43 Lujiazui 普拉达时装商业(上海)有限公司第四分公司 / Prada L1-25&L2-25 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
44 Lujiazui 路威酩轩钟表珠宝商贸(上海)有限公司浦东第二分公司 / Fred LG1-45 Block C, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
45 Lujiazui 路威酩轩钟表珠宝商贸(上海)有限公司浦东第一分公司 / Chaumet L1-38 Block C, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
46 Lujiazui 吉米周(上海)贸易有限公司世纪大道分公司 / Jimmy Choo L2-3 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
47 Lujiazui 华镫商贸(上海)有限公司第一分公司 / Juicy L3-13 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
48 Lujiazui 兰步婷上海贸易有限公司第二分公司 / Christian Louboutin L1-32 Block C, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
49 Lujiazui 上海日默瓦国际贸易有限公司第一分公司 / Rimowa L3-20, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
50 Lujiazui 纪梵希(上海)商贸有限公司浦东分公司 / Givenchy L2-12&13 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
51 Lujiazui 克丽丝汀迪奥(上海)有限公司第四专卖店 / Christian Dior L1-29&L2-1 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
52 Lujiazui 萧邦贸易(上海)有限公司第二分公司 / Chopard L1-12-2 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
53 Lujiazui 乔治阿玛尼(上海)商贸有限公司浦东店 / Giorgio Armani L1-23&L2-23, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
54 Lujiazui 克丽丝汀迪奥(上海)有限公司第六分公司 / Christian Dior L3-1 Block C, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
55 Lujiazui 上海历峰双墅商贸有限公司浦东第六分公司 / Vacheron Constantin L1-17, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
56 Lujiazui 上海历峰双墅商贸有限公司浦东第三分公司 / Panerai L1-16, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
57 Lujiazui 上海历峰双墅商贸有限公司浦东第二分公司 / IWC L1-15, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
58 Lujiazui 古驰(中国)贸易有限公司上海国金中心店 / Gucci L1-5, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
59 Lujiazui 乔治阿玛尼(上海)商贸有限公司浦东一店 / Giorgio Armani LG1-28 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
60 Lujiazui 香奈儿(中国)贸易有限公司上海浦东分公司 / Chanel L1-7&8&9&10 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
61 Lujiazui 上海历峰双墅商贸有限公司浦东第一分公司 / Cartier L1-2, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
62 Lujiazui 历峰商业有限公司上海浦东第八分公司 / Mont Blanc L1-12-1 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
63 Lujiazui 历峰商业有限公司上海浦东第七分公司 / Jaeger-LeCoultre L1-18-2 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
64 Lujiazui 历峰商业有限公司上海浦东第六分公司 / Van Cleef & Arpels L1-31 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
65 Lujiazui 蒂芙尼(上海)商业有限公司第二分公司 / Tiffany L1-28 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
66 Lujiazui 宝格丽商业(上海)有限公司第三分公司 / Bvlgari L1-6-1 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
67 Lujiazui 爱马仕(上海)商贸有限公司第二分公司 / Hermes Room 120 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
68 Lujiazui 路易威登(中国)商业销售有限公司上海浦东店 / Louis Vuitton Room 132 Block C & Room 101 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
69 Lujiazui 兰衣坊(上海)商业有限公司浦东新区分公司 / Lanvin L2-20&L2-37 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
70 Lujiazui 伯尔鲁帝(上海)商贸有限公司浦东分公司 / Berluti L1-39&L2-45 Block C, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
71 Lujiazui 上海东方明珠广播电视塔有限公司 / The Oriental Pearl Radio & TV Tower No.1, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
72 Siccawei 上海老凤祥银楼有限公司徐家汇分号 / Lao Feng Xiang No.1000, Zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai, China
73 Siccawei 上海真丝商厦有限公司 / Silk King No.139, Tianping Road, Xuhui District, Shanghai, China
74 Siccawei 历峰贸易(上海)有限公司徐汇第七分公司 / Dunhill Store 109A&110, No.1, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
75 Siccawei 历峰贸易(上海)有限公司徐汇第五分公司 / Montblanc Store 155, No.1, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
76 Siccawei 菲拉格慕时尚商业(上海)有限公司徐汇分公司 / Ferragamo Store 126&127&156, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
77 Siccawei 罗意威商贸(上海)有限公司徐汇分公司 / Loewe Store L148&149, Floor 1, Grand Gateway 66, No.1, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
78 Siccawei 拉尔夫劳伦贸易(上海)有限公司徐汇第一分公司 / Ralph Lauren Store 111, Floor 1, Grand Gateway 66, No.1, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
79 Siccawei 路威酩轩钟表珠宝商贸(上海)有限公司徐汇第一分公司 / Chaumet Room 147&147A, Floor 1, No.1, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
80 Siccawei 孚丰商贸(上海)有限公司第三分公司 / Furla Room 238&239, Floor 2, No.1, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
81 Siccawei 吉米周(上海)贸易有限公司虹桥路分公司 / Jimmy Choo Store 146B&C, No.1, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
82 Siccawei 百郦嘉贸易(上海)有限公司虹桥路分公司 / Balenciaga Room 131-133, Floor 1, No.1, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
83 Siccawei 古驰(中国)贸易有限公司上海港汇恒隆广场店 / Gucci Room 101, Floor 1, No.1, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
84 Siccawei 蒂芙尼(上海)商业有限公司第三分公司 / Tiffany Store 149A&B, Grand Gateway 66, No.1, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
85 Siccawei 周生生(中国)商业有限公司上海虹桥路分店 / Chow Sang Sang Store B108B & B108C, Grand Gateway 66, No.1, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
86 Siccawei 雍洋居(上海)国际贸易有限公司 / Meissen Couture No.9, Lane 890, Hengshan Road, Xuhui District, Shanghai, China
87 Tianzifang 上海守白文化艺术有限公司 / Shoubai Culture No.2-4 , Lane 210, Taikang Road, Huangpu District, Shanghai, China
88 Tianzifang 上海兆妩品牌管理有限公司第六分公司 / Woo Room 11-12, Building 7, Lane 210, Taikang Road, Huangpu District, Shanghai, China
89 Tianzifang 上海琉璃工房琉璃艺术品有限公司泰康路分公司 / Liuli Room 101, Building 1, No.25, Taikang Road, Huangpu District, Shanghai, China
90 Xintiandi 瑞表企业管理(上海)有限公司黄陂南路分公司 / Omega Store 1A&1C, Enterprise World Business Center, No.333 South Huangpi Road, Huangpu District, Shanghai, China
91 Xintiandi 上海瑞表钟表贸易有限公司太仓路分公司 / Swatch Unit 05, Floor 1, No.25, Lane 181, Taicang Road, Huangpu District, Shanghai, China
92 Xintiandi 上海兆妩品牌管理有限公司第四分公司 / Woo Unit 04, Floor 1, No.25, Lane 181, Taicang Road, Huangpu District, Shanghai, China
93 Xintiandi 瑞表企业管理(上海)有限公司太仓路分公司 / Blancpain,Jaquet Droz Unit 04&05&07, No.1 & Unit 01B, No.17, Lane 181, Taicang Road, Huangpu District, Shanghai, China
94 Xintiandi 上海历峰双墅商贸有限公司卢湾第三分公司 / Shanghai Tang Room 02A, No.15, Lane 181, Taicang Road, Huangpu District, Shanghai, China
95 Xintiandi 瑞表企业管理(上海)有限公司马当路分公司 / Breguet Room 1-2, No.168, Taicang Road, Huangpu District, Shanghai, China
96 Xintiandi 广派商业(上海)有限公司第十三分公司 / I.T Unit 01&03, Building 7, Lane 123, Xinye Road, Huangpu District, Shanghai, China
97 Xintiandi 上海兆妩品牌管理有限公司第三分公司 / Woo L225 Floor 2, Xintiandi, No.245, Madang Road, Huangpu District, Shanghai, China
98 Xintiandi 上海飞来信息科技有限公司黄浦分公司 / DJI Drone Unit R+Q, No.1-6, Lane 222, Madang Road, Huangpu District, Shanghai, China
99 Yu Garden 上海福龙周大福珠宝有限公司黄浦分店 / Chow Tai Fook No.315 Fuyou Road, Huangpu District, Shanghai, China
100 West Huaihai Road 载思(上海)商贸有限公司第四分公司 / Joyce No.570 West Huaihai Road, Changning District, Shanghai, China
101 Yu Garden 上海老凤祥银楼有限公司城隍庙分号 / Lao Feng Xiang No.239 Fuyou Road, Huangpu District, Shanghai, China
102 Middle Huaihai Road 萧邦贸易(上海)有限公司第三分公司 / Chopard Room 153, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
103 Middle Huaihai Road 褒曼商贸(上海)有限公司淮海中路分公司 / Balmain Room 227, Floor 2, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
104 Middle Huaihai Road 杰尼亚(中国)商业有限公司上海环贸广场店 / Zegna Room 136, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
105 Middle Huaihai Road 普拉达时装商业(上海)有限公司上海第七分公司 / Miumiu L1-2&L2-2, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
106 Middle Huaihai Road 普拉达时装商业(上海)有限公司上海第六分公司 / Prada L1-1&L2-1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
107 Middle Huaihai Road 芬廸(上海)商业有限公司徐汇分公司 / Fendi Room 123, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
108 Middle Huaihai Road 范伦(北京)服饰贸易有限公司上海徐汇第一分店 / Valentino Room 106, Floor 1 & Room 206&215, Floor 2, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
109 Middle Huaihai Road 艾绰(北京)商贸有限公司上海淮海中路店 / Etro Room 128, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
110 Middle Huaihai Road 孚丰商贸(上海)有限公司第二分公司 / Furla Room 225, Floor 2, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
111 Middle Huaihai Road 吉米周(上海)贸易有限公司淮海中路分公司 / Jimmy Choo Room 130&166, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
112 Middle Huaihai Road 历峰贸易(上海)有限公司徐汇第六分公司 / Montblanc Room 152, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
113 Middle Huaihai Road 华镫商贸(上海)有限公司第四分公司 / Juicy Couture Room 222&223, Floor 2, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
114 Middle Huaihai Road 丝黛拉麦卡妮(上海)贸易有限公司淮海中路店 / Stella Mccartney Room 143, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
115 Middle Huaihai Road 纪梵希(上海)商贸有限公司徐汇分公司 / GIVENCHY Room 116&117, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
116 Middle Huaihai Road 古驰(中国)贸易有限公司淮海中路分公司 / Gucci Room 109, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
117 Middle Huaihai Road 华镫商贸(上海)有限公司第四分公司 / Walton Brown Group Room 222-223, Floor 2, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
118 Middle Huaihai Road 历峰贸易(上海)有限公司徐汇第四分公司 / Panerai Room 162, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
119 Middle Huaihai Road 历峰贸易(上海)有限公司徐汇第三分公司 / Jaeger-LeCoultre Room 147, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
120 Middle Huaihai Road 盟可睐(上海)商贸有限公司第二分公司 / Moncler Room 126&127, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
121 Middle Huaihai Road 宝格丽商业(上海)有限公司第五分公司 / Bvlgari Room 149, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
122 Middle Huaihai Road 载思(上海)商贸有限公司第五分公司 / Joyce Room 216&235, Floor 2, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
123 Middle Huaihai Road 亚历山大麦昆(上海)贸易有限公司淮海中路店 / Alexander Mcqueen Room 125, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
124 Middle Huaihai Road 万宝龙商业(中国)有限公司上海淮海中路店 / Mont Blanc Room 148, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
125 Middle Huaihai Road 索尼(中国)有限公司上海索尼产品专卖店 / Sony No.901 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
126 Middle Huaihai Road 上海历峰双墅商贸有限公司黄浦第六分公司 / Shanghai Tang No.868-870 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
127 Middle Huaihai Road 瑞表企业管理(上海)有限公司黄浦第二分公司 / Tissot No.829 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
128 Middle Huaihai Road 上海历峰双墅商贸有限公司登喜路旗舰店 / Dunhill No.796 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
129 Middle Huaihai Road 上海历峰双墅商贸有限公司江诗丹顿旗舰店 / Vacheron Constantin Building 1, No.796 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
130 Middle Huaihai Road 上海老凤祥淮海银楼有限公司 / Lao Feng Xiang No.609 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
131 Middle Huaihai Road 上海历峰双墅商贸有限公司黄浦第七分公司 / Chloe Room 105, Floor 1, K11, No.300 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
132 Middle Huaihai Road 上海新视艺贸易有限公司 / K11 Mall No.300 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
133 Middle Huaihai Road 塔思琦(上海)商业有限公司黄浦第二分公司 / Tasaki SL1-03B, Hong Kong Plaza, No.283 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
134 Middle Huaihai Road 蒂芙尼(上海)商业有限公司第一分公司 / Tiffany SL1-05/06&SL2-06, Hong Kong Plaza, No.283 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
135 Middle Huaihai Road 上海历峰双墅商贸有限公司卢湾第一分公司 / Cartier Floor 1-2, Hong Kong Plaza, No.283 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
136 Middle Huaihai Road 上下贸易(上海)有限公司 / Shang Xia No.233 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
137 Middle Huaihai Road 蕾碧裳贸易(上海)有限公司黄浦分公司 / Victoria Secret Room 305, No.222 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
138 Middle Huaihai Road 爱马仕(上海)贸易有限公司 / Hermes Building 12, No.211&213&215&227 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
139 Middle Huaihai Road 菲拉格慕时尚商业(上海)有限公司大上海时代广场店 / Ferragamo Store S102, Floor 1 & S202, Floor 2, No.99 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
140 Middle Huaihai Road 连卡佛百货商贸(上海)有限公司 / Lane Crawford No.99 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
141 Jing'an Temple 芮欧百货(上海)有限公司 / Reel No.1601 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
142 Jing'an Temple 汤丽柏琦(上海)商贸有限公司南京西路分公司 / Tory Burch Room E1-02&E2-02, No.1515 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
143 Jing'an Temple 范伦(北京)服饰贸易有限公司上海静安店 / Red Valentino Unit N2-17, Floor 2, No.1551 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
144 Jing'an Temple 艾绰(北京)商贸有限公司上海南京西路店 / Etro Room N1-14, Floor 1, No.1551 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
145 Jing'an Temple 乔治阿玛尼(上海)商贸有限公司静安店 / Giorgio Armani Unit N1-04, Floor 1 & Unit N2-04 Floor 2, Jing'an Kerry Centre, No.1551 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
146 Jing'an Temple 菲拉格慕时尚商业(上海)有限公司上海商城店 / Ferragamo Room A02, Shanghai Center, No.1376 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
147 Jing'an Temple 兰步婷上海贸易有限公司上海第一分公司 / Christian Louboutin Room A11, No.1376 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
148 Jing'an Temple 兰步婷上海贸易有限公司 / Christian Louboutin Room A06, Floor 1, No.1376 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
149 Jing'an Temple 普拉达时装商业(上海)有限公司第二分公司 / Miumiu Room A03, Shanghai Center, No.1376 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
150 Jing'an Temple 历峰贸易(上海)有限公司静安第三分公司 / Jaeger-LeCoultre Room B129, Floor B1, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
151 Jing'an Temple 斐勒(上海)服饰有限公司第一分公司 / Valextra Store B120, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
152 Jing'an Temple 路威酩轩钟表珠宝商贸(上海)有限公司第二分公司 / HUBLOT Room B109, Floor B1, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
153 Jing'an Temple 载思(上海)商贸有限公司 / Joyce Room 319, Floor 3, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
154 Jing'an Temple 褒曼商贸(上海)有限公司南京西路分公司 / Balmain Room B128, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
155 Jing'an Temple 诺悠翩雅(上海)商贸有限公司第三分公司 / Loro Piana Store B121, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
156 Jing'an Temple 艾绰(北京)商贸有限公司上海分公司 / Etro Store B117, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
157 Jing'an Temple 拉尔夫劳伦贸易(上海)有限公司静安第一分公司 / Ralph Lauren Store 408, Floor 4, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
158 Jing'an Temple 尊湛(上海)商贸有限公司 / John Lobb Room 308, Floor 3, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
159 Jing'an Temple 高雅德商业(上海)有限公司 / Goyard Store 225A, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
160 Jing'an Temple 罗意威商贸(上海)有限公司静安第二分公司 / Loewe Room 203, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
161 Jing'an Temple 吉米周(上海)贸易有限公司南京西路分公司 / Jimmy Choo Store 322, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
162 Jing'an Temple 芬廸(上海)商业有限公司恒隆店 / Fendi Room 108&109&207&208, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
163 Jing'an Temple 普拉达时装商业(上海)有限公司南京西路分公司 / Prada Room B131&117&213&316, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
164 Jing'an Temple 范伦(北京)服饰贸易有限公司上海静安第二分店 / Valentino Store 303, Floor 3, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
165 Jing'an Temple 范伦(北京)服饰贸易有限公司上海恒隆广场店 / Valentino Store 202, Floor 2, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
166 Jing'an Temple 路易威登(中国)商业销售有限公司上海恒隆广场店 / Louis Vuitton Room 136-138, Floor 1, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
167 Jing'an Temple 乔治阿玛尼(上海)商贸有限公司恒隆店 / Giorgio Armani Store 128&129&223, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
168 Jing'an Temple 历峰贸易(上海)有限公司静安第六分公司 / Van Cleef & Arpels Room 102A, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
169 Jing'an Temple 克丽丝汀迪奥(上海)有限公司第三专卖店 / Christian Dior Room 406, Floor 4, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
170 Jing'an Temple 克丽丝汀迪奥(上海)有限公司第二专卖店 / Christian Dior Room 101, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
171 Jing'an Temple 克丽丝汀迪奥(上海)有限公司第一专卖店 / Christian Dior Room 125&220, Floor 1, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
172 Jing'an Temple 塔思琦(上海)商业有限公司静安分公司 / Tasaki Store B112, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
173 Jing'an Temple 上海恒邦房地产开发有限公司(恒隆广场)/ Plaza 66 Room 1111, Floor 11, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
174 Jing'an Temple 香奈儿(中国)贸易有限公司上海静安分公司 / Chanel Store 113-116&212, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
175 Jing'an Temple 纪梵希(上海)商贸有限公司静安分公司 / Givenchy Store 103, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
176 Jing'an Temple 蒂芙尼(上海)商业有限公司 / Tiffany Room 105, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
177 Jing'an Temple 宝格丽商业(上海)有限公司上海第一分公司 / Bvlgari Room 106, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
178 Jing'an Temple 托德斯(上海)商贸有限公司恒隆门店 / Tod`s Store 111&210, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
179 Jing'an Temple 爱马仕(上海)商贸有限公司静安一分公司 / Hermes Room 131&132, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
180 Jing'an Temple 载思(上海)商贸有限公司第一分公司 / Joyce Room 225, Floor 2, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
181 Jing'an Temple 思琳商贸(上海)有限公司恒隆广场分公司 / Celine Store 110&209, Floor 1, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
182 Jing'an Temple 伯尔鲁帝(上海)商贸有限公司静安分公司 / Berluti Room 203A, Floor 2, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
183 Jing'an Temple 历峰贸易(上海)有限公司静安第九分公司 / Panerai Room B102, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
184 Jing'an Temple 历峰贸易(上海)有限公司静安第五分公司 / Piaget Room 102B, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
185 Jing'an Temple 历峰贸易(上海)有限公司静安第一分公司 / Cartier Room 133, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
186 Jing'an Temple 盟可睐(上海)商贸有限公司第一分公司 / Moncler Room B123, Floor B1, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
187 Jing'an Temple 上海景德镇艺术瓷器有限公司 / Jingdezhen China No.1185 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
188 Jing'an Temple 孚丰商贸(上海)有限公司第四分公司 / Furla Unit 102-103, Floor 1 & Unit 206-208, Floor 2, No.1168 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
189 Jing'an Temple 历峰贸易(上海)有限公司静安第八分公司 / Montblanc Unit 109, Floor 1 & Unit 218, Floor 2, No.1168 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
190 Jing'an Temple 历峰贸易(上海)有限公司静安第四分公司 / Chloe Unit 107-108, Floor 1 & Unit 217, Floor 2, No.1168 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
191 Jing'an Temple 上海中信泰富广场有限公司 / CITIC Pacific Plaza No.1168 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
192 Jing'an Temple 历峰贸易(上海)有限公司静安第十一分公司 / Vacheron Constantin Floor 1, No.1159-1165 (the odd numbers) West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
193 Jing'an Temple 上海瑞静商贸有限公司静安分公司 / Omega Floor 1-2, No.1109 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
194 Jing'an Temple 丝芙兰向阳(上海)化妆品有限公司 / Sephora Floor 1-2, No.993 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
195 Jing'an Temple 上海瑞静商贸有限公司静安第三分公司 / Tissot No.964-966 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
196 Jing'an Temple 马莎商业(上海)有限公司 / Marks & Spencer No.863 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
197 Jing'an Temple 上海琉璃工房琉璃艺术品有限公司上海人民公园艺廊 / Liuli No.231 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
198 People's Square 孚丰商贸(上海)有限公司第五分公司 / Furla Room 01-02/03A, Podium Building, No.268 Middle Xizang Road, Huangpu District, Shanghai, China
199 People's Square 香奈儿(中国)贸易有限公司上海黄浦第二分公司 / Chanel Room 01-05, Raffles City Shanghai, No.268 Middle Xizang Road, Huangpu District, Shanghai, China
200 East Nanjing Road 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司南京东路分公司 / Sephora Store T103, Floor 1, Shanghai Shimao Festival City, No.829 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
201 East Nanjing Road 飒拉服饰(上海)有限公司 / Zara No.592-600 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
202 East Nanjing Road 上海丝绸商厦有限公司 / Silk King No.588 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
203 East Nanjing Road 波丝可商业(上海)有限公司 / Bershka Floor 1, No.558 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
204 East Nanjing Road 上海老凤祥首饰银楼有限公司老凤翔嘉龙银楼分号(名品楼)/ Lao Feng Xiang Floor 1, No.518 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
205 East Nanjing Road 上海福龙周大福珠宝有限公司南京东路店 / Chow Tai Fook No.438 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
206 East Nanjing Road 上海老凤祥银楼有限公司(总店)/ Lao Feng Xiang No.432 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
207 East Nanjing Road 瑞表企业管理(上海)有限公司南京东路分公司 / Swatch Room 108&205&206, Mosaic Shanghai, No.353 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
208 East Nanjing Road 上海新南东项目管理有限公司 / New World Daimaru No.228 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
209 East Nanjing Road 上海斯沃琪艺术中心有限公司 / Swatch No.23 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
210 Around the airport 上海毅朗商业有限公司(佛罗伦萨小镇-名品奥特莱斯 / Outlets No.1-365, Lane 58, Zhuoyao Road, Pudong New Area, Shanghai, China
211 PVG 上海香雪海国际贸易有限公司集惠贸易分公司 / Sunnyshare Floor 3, T1 Building, PVG, No.6000, Yingbin Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
212 PVG 上海香雪海国际贸易有限公司浦东国际机场第三分公司 / Sunnyshare Floor 3, T2 Building, PVG, No.8000, Yingbin Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
213 New Hongqiao 上海高岛屋百货有限公司 / Takashimaya No.1438, Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, China
214 New Hongqiao 广派商业(上海)有限公司第十六分公司 / I.T Unit 206-207, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
215 New Hongqiao 历峰贸易(上海)有限公司长宁第一分公司 / Piaget Unit 120, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
216 New Hongqiao 历峰贸易(上海)有限公司长宁第二分公司 / Van Cleef&Arpels Unit 206-207, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
217 New Hongqiao 历峰贸易(上海)有限公司长宁第四分公司 / IWC Unit LG131, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
218 New Hongqiao 万宝龙商业(中国)有限公司上海仙霞路店 / Mont Blanc Unit L111&LG111, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
219 New Hongqiao 克丽丝汀迪奥商业(上海)有限公司第五分公司 / Christan Dior Unit 103-104, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
220 New Hongqiao 路易威登(中国)商业销售有限公司上海虹桥店 / Louis Vuitton Unit L101&LG101, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
221 New Hongqiao 诺悠翩雅(上海)商贸有限公司第二分公司 / Loro Piana Unit 116&LG116, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
222 New Hongqiao 宝格丽商业(上海)有限公司第四分公司  / Bvlgari Unit 112, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
223 New Hongqiao 上海日默瓦国际贸易有限公司第三分公司 / Rimowa Unit 321-322, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
224 New Hongqiao 罗意威商贸(上海)有限公司长宁分公司 / Loewe Unit L109, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
225 New Hongqiao 杰尼亚(中国)商业有限公司上海虹桥店 / Zegna Unit 102, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
226 New Hongqiao 路威酩轩钟表珠宝商贸(上海)有限公司长宁第二分公司 / Chaumet Unit 121, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
227 New Hongqiao 普拉达时装商业(上海)有限公司第八分公司 / Prada Unit L106-107&LG106-107, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
228 New Hongqiao 托德斯(上海)商贸有限公司第三分公司 / Tod's Unit L108&LG108, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
229 New Hongqiao 晋裕商贸(上海)有限公司仙霞路店 / Glasstique Unit L220, L'Avenue, No.99, Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
230 Gubei 上海联家超市有限公司古北店 / Carrefour No.268, South Shuicheng Road, Changning District, Shanghai, China
231 Zhongshan Park 周生生(中国)商业有限公司上海龙之梦购物中心分店 / Chow Sang Sang Store 1001, No.1018, Changning Road, Changning District, Shanghai, China
232 Zhongshan Park 上海瑞表钟表贸易有限公司长宁分公司 / Tissot Store 1038, No.1018, Changning Road, Changning District, Shanghai, China
233 Xinjing 迪卡侬(上海)体育用品有限公司仙霞分公司 / Decathlon Bailian Xijiao Shopping Mall, No.88, West Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
234 New Wuning 上海瑞表钟表贸易有限公司中山北路分公司 / Tissot Store L1067, No.3300, North Zhongshan Road, Putuo District, Shanghai, China
235 Wujiaochang 上海老凤祥银楼有限公司淞沪路分号 / Lao Feng Xiang C-1 Wanda Plaza, No.111, Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China
236 Wujiaochang 迪卡侬(上海)体育用品有限公司五角场分公司 / Decathlon LG01-23 No.234, Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China
237 Yangpu Riverside 上海国际时尚中心园区管理有限公司 / Outlets No.2866, Yangshupu Road, Yangpu District, Shanghai, China
238 Zhaoxiang 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 / Outlets No.2888, Huqingping Highway, Qingpu District, Shanghai, China
239 Zhaoxiang 古驰(中国)贸易有限公司上海青浦分公司 / Gucci Store A3001, No.2888, Huqingping Highway, Qingpu District, Shanghai, China
240 Zhaoxiang 上海珠江创展投资有限公司 / Outlets No.1-346, Lane 5999, Middle Jiasong, Qingpu District, Shanghai, China
คำแนพนำยอดนิยม
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ