การคืนเงินภาษีขาออก

ภาพโปรโมทการคืนภาษีขาออกในเซี่ยงไฮ้
เงื่อนไขการยื่นคำร้อง
ขั้นในตอนการยื่นขอคืนภาษีขาออก
ศุลกากร
จุดคืนภาษี
ร้านสินค้าคืนภาษีภาขาออก

ภาพโปรโมทการคืนภาษีขาออกในเซี่ยงไฮ้

เงื่อนไขการยื่นคำร้อง :

นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ พลเมืองฮ่องกงมาเก๊า (หนังสือเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่ของพลเมืองฮ่องกงมาเก๊า) พลเมืองไต้หวัน (หนังสือเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่ของพลเมืองไต้หวัน) จะสามารถเข้าร่วมนโยบายการคืนภาษีขาออกได้

นักท่องเที่ยวต่างชาติจะพำนักอาศัยในประเทศจีนต่อเนื่องได้ไม่เกิน 183 วัน

รายการที่ขอคืนภาษีโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนเดียวกัน ที่ซื้อในวันเดียวกันในร้านสินค้าตืนภาษีร้านเดียวกันจะต้องมีมูลค่าถึง 500 หยวน

วันที่ซื้อสินค้าที่คืนภาษีจะต้องมีระยะห่างจากวันเดินทางออกจากประเทศไม่เกิน 90 วัน

อัตราที่สามารถขอคืนภาษีได้คือ 9% ของยอดขายบนใบเสร็จ

ขั้นในตอนการยื่นขอคืนภาษีขาออก :

ขั้นตอนที่ 1 — ซื้อสินค้า
1.ซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ที่สามารถขอคืนภาษีได้
2.นักท่องเที่ยวจะต้องมีแบบฟอร์มการขอคืนเงินภาษีและใบกำกับภาษี

ขั้นตอนที่ 2 — ศุลกากรทำการตรวจสอบและประทับตรา
1.ก่อนการโหลดสัมภาระ ให้ไปยังหน่วยงานศุลกากรแสดงหนังสือเดินทางหรือหลักฐานประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ ใบเสร็จ แบบฟอร์มการขอคืนเงินภาษีและสินค้าคืนภาษี
2.เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรทำการตรวจสอบแล้ว จะทำการประทับตราลงบนแบบฟอร์มการขอคืนเงินภาษี

ขั้นตอนที่ 3 — ยื่นขอคืนภาษี
1.หลังจากที่ทำการตรวจค้นความปลอดภัยแล้ว ให้แสดงหนังสือเดินทางหรือหลักฐานประจำตน ตลอดจนแบบฟอร์มการขอคืนเงินภาษีที่มีตราประทับจากศุลกากร ก็จะสามารถได้รับเงินภาษีคืน
2.หากเงินภาษีที่ได้รับคืนไม่ถึง 10,000 หยวน จะสามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือวิธีการโอนผ่านธนาคารได้ แต่หากเงินภาษีที่ได้รับเกิน 10,000 หยวน จะคืนโดยวิธีการโอนผ่านธนาคารเท่านั้น

ศุลกากร

1.สนามบินนานาชาติหงเฉียว อาคาร T1
ก่อนการตรวจค้นความปลอดภัย :
อาคาร T1 ชั้น 2 ใกล้กับทางเข้าเที่ยวบินขาออกนานาชาติ,ฮ่องกง,มาเก๊า
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 07:00 ถึงเวลาสิ้นสุดเที่ยวบิน
หลังการตรวจค้นความปลอดภัย :
เมื่อผ่านการตรวจค้นความปลอดภัยให้เลี้ยวขวา เดินตรงไปประมาณ 30 เมตร เลี้ยวขวา หลังจากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 100 เมตร อยู่ระหว่างประตูทางออกขึ้นเครื่อง T10 และ T09
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30

2.สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคาร T1
อาคาร T1 ชั้น 3 ใกล้กับโซนพื้นที่ตรวจสอบร่วม
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เที่ยวบินแรกของวันจนถึงเที่ยวบินสุดท้ายของวัน

3.สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคาร T2
อาคาร T2 ชั้น 3 ใกล้กับโซนพื้นที่ตรวจสอบร่วม
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เที่ยวบินแรกของวันจนถึงเที่ยวบินสุดท้ายของวัน

4.สถานีรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้
ห้องโถงตรวจสอบร่วมใกล้กับจุดคืนภาษี
เวลาทำการ : ขบวนรถไฟแรกของวัน , 16:15 - 17:30

5.ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศ เซี่ยงไฮ้
ห้องโถงตรวจสอบร่วมใกล้กับจุดคืนภาษีในอาคารโดยสารรวม
เวลาทำการ : เรือเที่ยวแรกของวัน , 9:30 - 11:30 หรือ 11:00 - 13:00

6.ท่าเรือสำราญระหว่างประเทศอู๋ซงโข่ว เซี่ยงไฮ้
ห้องโถงชั้น 1 บริเวณด้านขวาของเคาน์เตอร์ตรวจบัตรหมายเลข 1
เวลาทำการ : เรือเที่ยวแรกของวัน , 11:30 - 16:30

จุดคืนภาษี

1.สนามบินนานาชาติหงเฉียว อาคาร T1
เมื่อผ่านการตรวจค้นความปลอดภัยให้เลี้ยวขวา เดินตรงไปประมาณ 30 เมตร เลี้ยวขวา หลังจากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 150 เมตร อยู่ตรงข้ามกับประตูทางออกขึ้นเครื่อง T09
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 07:00 ถึงเวลาสิ้นสุดเที่ยวบิน
เบอร์โทร:+86(0)2122352987

2.สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคาร T1
เมื่อผ่านการตรวจค้นความปลอดภัยให้เลี้ยวซ้าย เดินประมาณ 500 เมตร อยูใกล้กับประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 19
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ,00:00 - 24:00
เบอร์โทร:+86(0)2168337509

3.สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคาร T2
เมื่อผ่านการตรวจค้นความปลอดภัยให้เลี้ยวขวา เดินประมาณ 200 เมตร อยูใกล้กับประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข D83
เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ ,00:00 - 24:00
เบอร์โทร:+86(0)2168330115

4.สถานีรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้
ห้องโถงตรวจสอบร่วมใกล้กับโซนตรวจสอบของหน่วยงานศุลกากร
เวลาทำการ : ขบวนรถไฟแรกของวัน , 16:15 - 17:30

5.ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศ เซี่ยงไฮ้
ห้องโถงตรวจสอบร่วมใกล้กับโซนตรวจสอบของหน่วยงานศุลกากรในอาคารโดยสารรวม
เวลาทำการ : เรือเที่ยวแรกของวัน , 9:30 - 11:30 หรือ 11:00 - 13:00

6.ท่าเรือสำราญระหว่างประเทศอู๋ซงโข่ว เซี่ยงไฮ้
บริเวณระเบียงทางเข้าด้านนอกประตูด้านข้างของร้านสินค้าคืนภาษีชั้น 2
เวลาทำการ : เรือเที่ยวแรกของวัน , 11:30 - 16:30

ร้านสินค้าคืนภาษีภาขาออก

หมายเลขร้าน แหล่งธุรกิจ ชื่อร้าน ที่อยู่ในการดำเนินการ
1 The Bund Patek Philippe Building 2, The Bund Origin, No.33 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
2 The Bund Chanel Room L1A, The Peninsula Hotel, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
3 The Bund Breguet Room L1S, The Peninsula Hotel, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
4 The Bund Prada Store 113&114-1, The Peninsula Hotel, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
5 The Bund Graff Store L1B&L1C, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
6 The Bund Ralph Lauren Store L1P&L1Q&L1R, Floor 1, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
7 The Bund Stefano Ricci Room L1D, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
8 The Bund Harry Winston Store 115-1&L1U, Floor 1 & Store B1Z&Y1, Floor B1, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
9 The Bund Guo Pei Room 102, No.22 East Zhongshan No.2 Road, Huangpu District, Shanghai, China
10 The Bund Bvlgari Store 1, Floor 1, No.7, Lane 108, North Shanxi Road, Jing 'an District, Shanghai, China
11 The Bund K&IRÈNE Room 07(B10)&09(B1P), Floor B1, No.32 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
12 The Bund Ruyee Life Gallery-Fine Cashmere Room 103, No.2 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
13 The Bund Kimberlite Diamond Floor 1, No.3 East Zhongshan No.1 Road, Huangpu District, Shanghai, China
14 The Bund Glorious Jewel Group Unit 101-106 & Unit 201-206, No.115 Yuanmingyuan Road, Huangpu District, Shanghai, China
15 East Nanjing Road Swatch No.23 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
16 East Nanjing Road New World Daimaru No.228 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
17 East Nanjing Road Guanlong Photographic Equipment Floor 1, No.340-372 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
18 East Nanjing Road Hengdali Floor 1, No.340-372 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
19 East Nanjing Road Mao Chang Floor 1, No.340-372 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
20 East Nanjing Road Shanghai Landmark Department Store Co., Ltd. No.409-459 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
21 East Nanjing Road Lao Feng Xiang No.432 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
22 East Nanjing Road Hengdeli Floor 1, No.456 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
23 East Nanjing Road Wu Liangcai Glass Floor 2, No.456 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
24 East Nanjing Road Lao Miao No.462 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
25 East Nanjing Road Lao Feng Xiang Floor 1, No.518 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
26 East Nanjing Road Bershka Floor 1, No.558 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
27 East Nanjing Road Silk King No.588 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
28 East Nanjing Road Zara No.592-600 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
29 East Nanjing Road No.1 Pharmacy No.616 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
30 East Nanjing Road Wing On Department Store No.635 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
31 East Nanjing Road Shanghai Fashion Store No.660-690 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
32 East Nanjing Road Mao Chang No.762 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
33 East Nanjing Road Lego No.660&665, Lane 255, West Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
34 East Nanjing Road No.1 Shopping Center No.830 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
35 East Nanjing Road ICICLE Room G03, Floor 1 & Room M03, Floor 2, Podium Building, No.829 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
36 East Nanjing Road Aiyi No.512 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
37 East Nanjing Road Duo Yun Xuan No.422 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
38 People's Square Furla Room 01-02/03A, Podium Building, No.268 Middle Xizang Road, Huangpu District, Shanghai, China
39 West Nanjing Road New World City No.2 West Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
40 West Nanjing Road Liuli No.231 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
41 West Nanjing Road Marks&Spencer No.863 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
42 West Nanjing Road Tissot No.964-966 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
43 West Nanjing Road Sephora Floor 1-2, No.993 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
44 West Nanjing Road Hengdali No.1010 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
45 West Nanjing Road Mao Chang No.1010 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
46 West Nanjing Road LVMH No.1033-1037 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
47 West Nanjing Road Isetan No.1038 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
48 West Nanjing Road Shanghai Ruijing Retail Co., Ltd. Floor 1, No.1089&1093 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
49 West Nanjing Road Omega Floor 1-2, No.1109 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
50 West Nanjing Road Shanghai Shenyi Department Store No.1113 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
51 West Nanjing Road Shanghai Zhongan Business Development Co., Ltd. No.1123 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
52 West Nanjing Road Vacheron Constantin Floor 1, No.1159-1165 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
53 West Nanjing Road CITIC Pacific Plaza No.1168 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
54 West Nanjing Road Chloe Unit 107-108, Floor 1 & Unit 217, Floor 2, No.1168 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
55 West Nanjing Road Montblanc Unit 109, Floor 1 & Unit 218, Floor 2, No.1168 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
56 West Nanjing Road Furla Unit 102-103, Floor 1 & Unit 206-208, Floor 2, No.1168 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
57 West Nanjing Road Golden Eagle Floor 1-6, No.278 North Shanxi Road, Jing 'an District, Shanghai
58 West Nanjing Road JOIN BUY  No.1177 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
59 West Nanjing Road Jingdezhen China No.1185 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
60 West Nanjing Road Moncler Room B123, Floor B1, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
61 West Nanjing Road Cartier Room 133, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
62 West Nanjing Road Piaget Room 102B, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
63 West Nanjing Road Panerai Room B102, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
64 West Nanjing Road Berluti Room 203A, Floor 2, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
65 West Nanjing Road Celine Store 110&209, Floor 1, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
66 West Nanjing Road Hermes Room 131&132, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
67 West Nanjing Road Bvlgari Room 106, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
68 West Nanjing Road Tiffany Room 105, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
69 West Nanjing Road Givenchy Store 103, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
70 West Nanjing Road Chanel Store 113-116&212, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
71 West Nanjing Road Plaza 66 Room 1111, Floor 11, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
72 West Nanjing Road Tasaki Store B112, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
73 West Nanjing Road Christian Dior Room 125&220, Floor 1, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
74 West Nanjing Road Christian Dior Room 101, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
75 West Nanjing Road Christian Dior Room 406, Floor 4, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
76 West Nanjing Road Van Cleef & Arpels Room 102A, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
77 West Nanjing Road Giorgio Armani Store 128&129&223, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
78 West Nanjing Road Louis Vuitton Room 136-138, Floor 1, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
79 West Nanjing Road Valentino Store 202, Floor 2, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
80 West Nanjing Road Valentino Store 303, Floor 3, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
81 West Nanjing Road Prada Room B131&117&213&316, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
82 West Nanjing Road Dolce & Gabbana Room 120&217, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
83 West Nanjing Road Fendi Room 108&109&207&208, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
84 West Nanjing Road Jimmy Choo Store 322, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
85 West Nanjing Road Loewe Room 203, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
86 West Nanjing Road Goyard Store 225A, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
87 West Nanjing Road John Lobb Room 308, Floor 3, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
88 West Nanjing Road Ralph Lauren Store 408, Floor 4, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
89 West Nanjing Road Etro Store B117, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
90 West Nanjing Road Loro Piana Store B121, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
91 West Nanjing Road Balmain Room B128, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
92 West Nanjing Road Joyce Room 319, Floor 3, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
93 West Nanjing Road HUBLOT Room B109, Floor B1, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
94 West Nanjing Road Bally Store B125, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
95 West Nanjing Road anne Fontaine Store 419, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
96 West Nanjing Road Valextra Store B120, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
97 West Nanjing Road Delvaux Store B123A, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
98 West Nanjing Road Chopard Store B135, Floor B1, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
99 West Nanjing Road Jaeger-LeCoultre Room B129, Floor B1, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
100 West Nanjing Road Harris Fraser Room 425, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
101 West Nanjing Road Miumiu Room A03, Shanghai Center, No.1376 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
102 West Nanjing Road Christian Louboutin Room A06, Floor 1, No.1376 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
103 West Nanjing Road Christian Louboutin Room A11, No.1376 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
104 West Nanjing Road Ferragamo Room A02, Shanghai Center, No.1376 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
105 West Nanjing Road Stefano Ricci Room 128, No.1376 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
106 West Nanjing Road Brunello Cucinelli Room A05, No.1376 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
107 West Nanjing Road Giorgio Armani Unit N1-04, Floor 1 & Unit N2-04, Floor 2, Jing'an Kerry Centre, No.1551 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
108 West Nanjing Road Loewe Unit N1-02A&N2-02D, No.1551 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
109 West Nanjing Road Etro Room N1-14, Floor 1, No.1551 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
110 West Nanjing Road Red Valentino Unit N2-17, Floor 2, No.1551 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
111 West Nanjing Road Tory Burch Room E1-02&E2-02, No.1515 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
112 West Nanjing Road Puyi Optical Room NB1-12, No.1563 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
113 West Nanjing Road Reel No.1601 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
114 West Nanjing Road Canali Room 301A, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
115 West Nanjing Road Kimberlite Diamond Room 110-111, No.1038 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
116 West Nanjing Road Richemont Room B137, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
117 West Nanjing Road Bottega Veneta Store 218, Shanghai Hang Lung Plaza, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
118 West Nanjing Road Gucci Store 110&210, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
119 West Nanjing Road Kering Store B130, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
120 West Nanjing Road anteprima Store 309A, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
121 West Nanjing Road Mulberry Store 309, No.1266 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
122 West Nanjing Road Guanlong Photographic Equipment No.1010 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
123 West Nanjing Road LVMH Room L123, No.288 Shimen No.1 Road, Jing 'an District, Shanghai, China
124 West Nanjing Road Puyi Optical Room L234, No.288 Shimen No.1 Road, Jing 'an District, Shanghai, China
125 West Nanjing Road Xiaomi Store S101-21&S101-22, No.166 North Xizang Road, Jing 'an District, Shanghai, China
126 Jing'an Temple 10 Corso Como Floor 1-3, Wheelock Plaza North Campus, No.1717 West Nanjing Road, Jing 'an District, Shanghai, China
127 Jing'an Temple Lei Yun Shang No.2 Huashan Road, Jing 'an District, Shanghai, China
128 Jing'an Temple Shanghai Friendship Store No.9 Huashan Road, Jing 'an District, Shanghai, China
129 Jing'an Temple Puyi Optical Room 217, Floor 2, No.1901 Huashan Road, Xuhui District, Shanghai, China
130 Jing'an Temple Balmain Room 116, Floor 1, No.1901 Huashan Road, Xuhui District, Shanghai, China
131 Jing'an Temple Tiffany Room 135, Floor 1, No.1901 Huashan Road, Xuhui District, Shanghai, China
132 Jing'an Temple Moncler Room 115, Floor 1, No.1901 Huashan Road, Xuhui District, Shanghai, China
133 Jing'an Temple Gucci Room 101&102, Floor 1, No.1901 Huashan Road, Xuhui District, Shanghai, China
134 Jing'an Temple Richemont Room 138, Floor 1, No.1901 Huashan Road, Xuhui District, Shanghai, China
135 Jing'an Temple JINART No.92 Tongren Road, Jing 'an District, Shanghai, China
136 Middle Huaihai Road Lane Crawford No.99 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
137 Middle Huaihai Road Ferragamo Store S102, Floor 1 & S202, Floor 2, No.99 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
138 Middle Huaihai Road Hermes Building 12, No.211&213&215&227 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
139 Middle Huaihai Road Victoria Secret Room 305, No.222 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
140 Middle Huaihai Road Shang Xia No.233 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
141 Middle Huaihai Road Cartier Floor 1-2, Hong Kong Plaza, No.283 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
142 Middle Huaihai Road Tiffany SL1-05/06&SL2-06, Hong Kong Plaza, No.283 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
143 Middle Huaihai Road Tasaki SL1-03B, Hong Kong Plaza, No.283 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
144 Middle Huaihai Road K11 Mall No.300 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
145 Middle Huaihai Road Harris Fraser Store 207, Floor 2, Hong Kong New World Building, No.300 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
146 Middle Huaihai Road Chloe Room 105, Floor 1, K11, No.300 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
147 Middle Huaihai Road Tianbao Longfeng No.581-591 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
148 Middle Huaihai Road Shanghai Pharmacy Chain Co., Ltd. No.600 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
149 Middle Huaihai Road Mao Chang Floor 1, No.642 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
150 Middle Huaihai Road Vacheron Constantin Building 1, No.796 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
151 Middle Huaihai Road Dunhill No.796 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
152 Middle Huaihai Road Tissot No.829 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
153 Middle Huaihai Road Shanghai Pharmacy Chain Co., Ltd. Floor 3, No.849 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
154 Middle Huaihai Road Okura Garden Hotel Shanghai No.58 South Maoming Road, Huangpu District, Shanghai, China
155 Middle Huaihai Road Sony No.901 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
156 Middle Huaihai Road Parkson No.918 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
157 Middle Huaihai Road Printemps No.939-949 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
158 Middle Huaihai Road Mao Chang Floor 1, No.988 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
159 Middle Huaihai Road Alexander Mcqueen Room 125, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
160 Middle Huaihai Road Bvlgari Room 149, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
161 Middle Huaihai Road Moncler Room 126&127, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
162 Middle Huaihai Road Jaeger-LeCoultre Room 147, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
163 Middle Huaihai Road Panerai Room 162, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
164 Middle Huaihai Road Walton Brown Group Room 222-223, Floor 2, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
165 Middle Huaihai Road Gucci Room 109, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
166 Middle Huaihai Road Richemont Room 142, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
167 Middle Huaihai Road GIVENCHY Room 116&117, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
168 Middle Huaihai Road Puyi Optical Room 229, Floor 2, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
169 Middle Huaihai Road Dolce & Gabbana Room 105, Floor 1 & Room 205, Floor 2, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
170 Middle Huaihai Road Stella Mccartney Room 143, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
171 Middle Huaihai Road Juicy Couture Room 222&223, Floor 2, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
172 Middle Huaihai Road Montblanc Room 152, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
173 Middle Huaihai Road Jimmy Choo Room 130&166, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
174 Middle Huaihai Road Furla Room 225, Floor 2, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
175 Middle Huaihai Road Etro Room 128, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
176 Middle Huaihai Road Valentino Room 106, Floor 1 & Room 206&215, Floor 2, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
177 Middle Huaihai Road Fendi Room 123, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
178 Middle Huaihai Road Prada L1-1&L2-1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
179 Middle Huaihai Road Miumiu L1-2&L2-2, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
180 Middle Huaihai Road De Beers Room 120, Floor 1, IAPM, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
181 Middle Huaihai Road YSL Room 118&119, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
182 Middle Huaihai Road Chopard Room 153, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
183 Middle Huaihai Road HuaBao Building Yuyuan Tourist Mart No.265 Middle Fangbang Road, Huangpu District, Shanghai, China
184 Middle Huaihai Road TianYu Building Yuyuan Tourist Mart No.159 Old School Field Road, Huangpu District, Shanghai, China
185 Middle Huaihai Road Yuyuan No.84 Yuyuan Road, Huangpu District, Shanghai, China
186 Middle Huaihai Road Lao Miao No.288 Fuyou Road, Huangpu District, Shanghai, China
187 Middle Huaihai Road Lao Miao No.18 Jiushi Road, Huangpu District, Shanghai, China
188 Middle Huaihai Road Shanghai First Asia Jewelry Co., Ltd. No.2 Yuyuan New Road, Huangpu District, Shanghai, China
189 Middle Huaihai Road Tong Han Chun Tang No.20 Yuyuan New Road, Huangpu District, Shanghai, China
190 Middle Huaihai Road Tong Han Chun Tang No.1 Renmin Road, Huangpu District, Shanghai, China
191 Middle Huaihai Road Yuyuan No.33 Yuyuan Old Street, Huangpu District, Shanghai, China
192 Middle Huaihai Road Chopsticks Store No.37 Yuyuan Old Street, Huangpu District, Shanghai, China
193 Middle Huaihai Road Liyun Pavilion No.39 Yuyuan Old Street, Huangpu District, Shanghai, China
194 Middle Huaihai Road Lao Feng Xiang No.239 Fuyou Road, Huangpu District, Shanghai, China
195 Middle Huaihai Road Harry Winston No.188 Madang Road, Huangpu District, Shanghai, China
196 Middle Huaihai Road DJI Drone Unit R+Q, No.1-6, Lane 222, Madang Road, Huangpu District, Shanghai, China
197 Middle Huaihai Road Woo L225 Floor 2, Xintiandi, No.245, Madang Road, Huangpu District, Shanghai, China
198 Middle Huaihai Road I.T Unit 01&03, Building 7, Lane 123, Xinye Road, Huangpu District, Shanghai, China
199 Middle Huaihai Road Breguet Room 1-2, No.168 Taicang Road, Huangpu District, Shanghai, China
200 Middle Huaihai Road Leica No.178 Taicang Road, Huangpu District, Shanghai, China
201 Middle Huaihai Road Blancpain,Jaquet Droz Unit 04&05&07, No.1 & Unit 01B, No.17, Lane 181, Taicang Road, Huangpu District, Shanghai, China
202 Middle Huaihai Road Swatch Unit 05, Floor 1, No.25, Lane 181, Taicang Road, Huangpu District, Shanghai, China
203 Middle Huaihai Road Kimberlite Diamond No.538 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
204 Middle Huaihai Road Asics Room L1-2, No.381 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
205 Middle Huaihai Road Hengdeli No.478-492 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
206 Middle Huaihai Road Shanghai Tang Room 02-2&03, Floor 1, No.15, Lane 181, Taicang Road, Huangpu District, Shanghai, China
207 Middle Huaihai Road Kering No.176, Taicang Road, Huangpu District, Shanghai, China
208 Middle Huaihai Road Richemont Room 103, Floor 1, No.300 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
209 Middle Huaihai Road Richemont Room 105, Floor 1, No.300 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
210 Middle Huaihai Road Richemont Room 103A, Floor 1, No.300 Middle Huaihai Road, Huangpu District, Shanghai, China
211 Middle Huaihai Road Apple Area B, Floor 1 & Area B, Floor 2, No.1-6, Lane 222, Madang Road, Huangpu District, Shanghai, China
212 Middle Huaihai Road Philipp Plein Room 129, Floor 1, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
213 Middle Huaihai Road anteprima Room 322&323, Floor 3, No.999 Middle Huaihai Road, Xuhui District, Shanghai, China
214 Tianzifang Liuli Room 101, Building 1, No.25 Taikang Road, Huangpu District, Shanghai, China
215 Tianzifang Woo Room 11-12, Building 7, Lane 210, Taikang Road, Huangpu District, Shanghai, China
216 Tianzifang Shoubai Culture No.2-4 , Lane 210, Taikang Road, Huangpu District, Shanghai, China
217 Tianzifang Woo Floor B2, Lane 210, Taikang Road, Huangpu District, Shanghai, China
218 Siccawei Orient Shopping Centre No.8 North Caoxi Road, Xuhui District, Shanghai, China
219 Siccawei Pacific Department Store No.932 Hengshan Road, Xuhui District, Shanghai, China
220 Siccawei Meissen Couture No.9, Lane 890, Hengshan Road, Xuhui District, Shanghai, China
221 Siccawei Huijin Department Store No.1000 Zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai, China
222 Siccawei Huilian Commercial Building No.40-90 Tianyaoqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
223 Siccawei Grand Gateway 66 No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
224 Siccawei Tiffany Store 149A&B, Grand Gateway 66, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
225 Siccawei Gucci Room 101, Floor 1, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
226 Siccawei Balenciaga Room 131-133, Floor 1, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
227 Siccawei Richemont Store 129&130, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
228 Siccawei Jimmy Choo Store 146B&C, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
229 Siccawei Furla Room 238&239, Floor 2, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
230 Siccawei Chaumet Room 147&147A, Floor 1, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
231 Siccawei Ralph Lauren Store 111, Floor 1, Grand Gateway 66, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
232 Siccawei Loewe Store L148&149, Floor 1, Grand Gateway 66, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
233 Siccawei Ferragamo Store 126&127&156, Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
234 Siccawei Dunhill Store 109A&110, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
235 Siccawei Montblanc Store 155, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
236 Siccawei Silk King No.139 Tianping Road, Xuhui District, Shanghai, China
237 Siccawei Lao Feng Xiang No.1000 Zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai, China
238 Siccawei Louis Vuitton Unit 180,Floor 1, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
239 Siccawei Buynow No.339 North Caoxi Road, Xuhui District, Shanghai, China
240 Siccawei LVMH Store 213-G, Grand Gateway 66, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
241 Siccawei Harris Fraser Store 240&241, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
242 Siccawei Harris Fraser Store 101&170A, No.1 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China
243 Longhua Shanghai Huifeng Pharmacy Co., Ltd. No.107 West Longhua Road, Xuhui District, Shanghai, China
244 Fenglin Shanghai Huifeng Pharmacy Co., Ltd. No.81 Fenglin Road, Xuhui District, Shanghai, China
245 Lujiazui The Oriental Pearl Radio & TV Tower No.1 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
246 Lujiazui Berluti L1-39&L2-45 Block C, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
247 Lujiazui Louis Vuitton Room 132 Block C & Room 101 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
248 Lujiazui Hermes Room 120 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
249 Lujiazui Bvlgari L1-6-1 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
250 Lujiazui Tiffany L1-28 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
251 Lujiazui Cartier L1-2, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
252 Lujiazui Chanel L1-7&8&9&10 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
253 Lujiazui Gucci L1-5, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
254 Lujiazui IWC L1-15, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
255 Lujiazui Panerai L1-16, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
256 Lujiazui Vacheron Constantin L1-17, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
257 Lujiazui Moncler L1-19 Block D, IFC, No.8, Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
258 Lujiazui Oriental Watch Company L1-37, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
259 Lujiazui Christian Dior L3-1 Block C, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
260 Lujiazui Celine L1-6-2 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
261 Lujiazui Chopard L1-12-2 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
262 Lujiazui Christian Dior L1-29&L2-1 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
263 Lujiazui Givenchy L2-12&13 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
264 Lujiazui Juicy L3-13 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
265 Lujiazui Puyi Optical L2-43 Block C, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
266 Lujiazui Puyi Optical L3-23 Block D, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
267 Lujiazui Dolce & Gabbana L1-22&L2-22 Block D, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
268 Lujiazui Richemont L2-2-1 Block D, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
269 Lujiazui Christian Louboutin L1-32 Block C, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
270 Lujiazui Juicy L3-13 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
271 Lujiazui Jimmy Choo L2-3 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
272 Lujiazui Chaumet L1-38 Block C, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
273 Lujiazui Fred LG1-45 Block C, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
274 Lujiazui Prada L1-25&L2-25 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
275 Lujiazui MiuMiu L1-26&L2-26 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
276 Lujiazui Loewe L2-1-1 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
277 Lujiazui Balmain L2-11 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
278 Lujiazui De Beers L1-35, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
279 Lujiazui Valentino LG1-10&11 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
280 Lujiazui Lalique L2-42 Block C, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
281 Lujiazui Blancpain L1-13 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
282 Lujiazui Zegna L1-11 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
283 Lujiazui Valentino L1-27&L2-27 Block D, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
284 Lujiazui Jin Mao Tower No.88 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
285 Lujiazui Woo No.217-2, Floor 2, Shanghai World Financial Center, No.100 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
286 Lujiazui Super Brand Mall  No.168 West Lujiazui Road, Pudong New Area, Shanghai, China
287 Lujiazui Enzo Room GF26A, Super Brand Mall, No.168 West Lujiazui Road, Pudong New Area, Shanghai, China
288 Lujiazui Chow Tai Fook Room GF26F, Super Brand Mall, No.168 West Lujiazui Road, Pudong New Area, Shanghai, China
289 Lujiazui Richard Mille Room L1-H1&H2, No.8 Shiji Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
290 Lujiazui Richemont L1-23&L2-23 Block D, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
291 Lujiazui LVMH LG2-8-1 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
292 Lujiazui Fendi L1-21-2&L2-21-2 Block D, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
293 Lujiazui YSL L1-26&L2-26 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
294 Lujiazui Gucci L3-3 Block D, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
295 Lujiazui Richemont L2-6 Block D, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
296 Lujiazui Xiaomi Store 4&5, No.1 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
297 Lujiazui Richemont L1-15 Block D, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
298 Lujiazui Richemont L1-18-2 Block D, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
299 Lujiazui Richemont L1-12-1 Block D, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
300 Lujiazui Richemont L1-18-1 Block D, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
301 Lujiazui Alexander Mc Queen L2-9 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
302 Lujiazui Bottega Veneta L1-30 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
303 Lujiazui Richemont L1-16 Block D, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
304 Lujiazui Richemont L1-17 Block D, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
305 Lujiazui Leica L2-40 Block D, IFC, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
306 Lujiazui Canali L2-47 Block C, IFC, No.8 Shiji Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
307 Lujiazui Shanghai Tower Room 1006, Floor 10 & Floor B2-B3 & Floor 2-5 & Floor 118-119, No.479 Lujiazui Ring Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
308 Zhangyang Road Shanghai No.1 Yaohan Co.,Ltd No.501 Zhangyang Road, Pudong New Area, Shanghai, China
309 Zhangyang Road Galeries Lafayette Lujiazui Center, No.889 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China
310 Tangqiao Gome No.346-358 Pujian Road, Pudong New Area, Shanghai, China
311 Jinqiao Decathlon No.600 Lantian Road, Pudong New Area, Shanghai, China
312 Expo The River Mall No.1368 Expo Boulevard, Pudong New Area, Shanghai, China
313 Expo Xiaomi Room 5B01, Floor B, No.1368 Expo Boulevard, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
314 Huamu Decathlon No.393, Yinxiao Road, Pudong New Area, Shanghai, China
315 International Tourism Resort Shanghai Jinhui Commercial Plaza Co.,Ltd. No.2255 East Huaxia Road, Pudong New Area, Shanghai, China
316 International Tourism Resort Giorgio Armani M3.1, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
317 International Tourism Resort ZUCZUG D9, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
318 International Tourism Resort Erdos B6, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
319 International Tourism Resort Onitsuka Tiger J5, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
320 International Tourism Resort Asics A2, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
321 International Tourism Resort Levi's A3b, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
322 International Tourism Resort VANS L14, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
323 International Tourism Resort Kipling Q3a, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
324 International Tourism Resort The North Face L8b, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
325 International Tourism Resort Furla K2, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
326 International Tourism Resort Escada L8a, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
327 International Tourism Resort MCM M3.2, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
328 International Tourism Resort Loewe N1.4, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
329 International Tourism Resort Michael Kors K6, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
330 International Tourism Resort Outlets P3, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
331 International Tourism Resort Dunhill N1.1, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
332 International Tourism Resort Aigle D11, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
333 International Tourism Resort Gucci A4, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
334 International Tourism Resort Swatch No.680, Lane 225, West Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
335 International Tourism Resort Lego Store G02, Floor 1 & Room M02, Floor 2, Podium Building, No.829 East Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China
336 International Tourism Resort Shiatzy Chen L6, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
337 International Tourism Resort Richemont C1, No.88 East Shendi Road, Pudong New Area, Shanghai, China
338 Around the airport Outlets No.1-365, Lane 58, Zhuoyao Road, Pudong New Area, Shanghai, China
339 Around the airport Gucci Unit G1-G4&GL3, Floor B1, No.1-365, Lane 58, Zhuoyao Road, Pudong New Area, Shanghai, China
340 PVG Sunnyshare Floor 3, T1 Building, PVG, No.6000 Yingbin Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
341 PVG Sunnyshare Floor 3, T2 Building, PVG, No.8000 Yingbin Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
342 PVG Samsonite Floor 3, T2 Building, PVG, No.8000 Yingbin Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
343 PVG UTC Floor 3, T1 Building, PVG, No.6000 Yingbin Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China
344 Shanghai Railway Station Pacific Department Store No.218 West Tianmu Road, Jing 'an District, Shanghai, China
345 New Hongqiao Takashimaya No.1438 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, China
346 New Hongqiao I.T Unit 206-207, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
347 New Hongqiao Van Cleef&Arpels Unit 118-119, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
348 New Hongqiao Christan Dior Unit 103-104, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
349 New Hongqiao Louis Vuitton Unit L101&LG101, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
350 New Hongqiao Loro Piana Unit 116&LG116, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
351 New Hongqiao Bvlgari Unit 112, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
352 New Hongqiao Liuli Unit 320, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
353 New Hongqiao Zegna Unit 102, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
354 New Hongqiao Chaumet Unit 121, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
355 New Hongqiao Prada Unit L106-107&LG106-107, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
356 New Hongqiao Tod's Unit L108&LG108, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
357 New Hongqiao L'Avenue Room 608-B, No.100 Zunyi Road, Changning District, Shanghai, China
358 New Hongqiao Celine Unit 110, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
359 New Hongqiao Glasstique Unit L220, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
360 New Hongqiao Richemont Unit L111, L'Avenue, No.99 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
361 New Hongqiao ICICLE Room S101&S201&S202, Building 1-2, No.2570 Hechuan Road, Minhang District, Shanghai, China
362 New Hongqiao ICICLE Room 101a&101b, No.688 Shenchang Road, Minhang District, Shanghai, China
363 Tianshan Huijin Department Store No.900 Tianshan Road, Changning District, Shanghai, China
364 Tianshan Parkson No.789 Tianshan Road, Changning District, Shanghai, China
365 Gubei Carrefour No.268 South Shuicheng Road, Changning District, Shanghai, China
366 Zhongshan Park Gome No.984 Changning Road, Changning District, Shanghai, China
367 Zhongshan Park Tissot Store 1038, No.1018 Changning Road, Changning District, Shanghai, China
368 Zhongshan Park Xiaomi Store 1201B, No.1018 Changning Road, Changning District, Shanghai, China
369 Xinjing Century Mart Store 2338, Bailian Xijiao Shopping Mall, No.88 West Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
370 Xinjing Decathlon Bailian Xijiao Shopping Mall, No.88 West Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China
371 Central Business District Shanghai Friendship Store Floor 1-4, New Long March Central Building, No.1219 Zhenguang Road, Putuo District, Shanghai, China
372 Central Business District Bailian Zhonghuan Shopping Mall No.1288 Zhenguang Road, Putuo District, Shanghai, China
373 Central Business District Century Mart A-B1F, Bailian Central Shopping Plaza, No.1288 Zhenguang Road, Putuo District, Shanghai, China
374 New Wuning Global Harbor No.3300 North Zhongshan Road, Putuo District, Shanghai, China
375 New Wuning Tissot Store L1067, No.3300 North Zhongshan Road, Putuo District, Shanghai, China
376 Wujiaochang UMAX No.2500 Siping Road, Yangpu District, Shanghai, China
377 Wujiaochang BaiLian Youyicheng Shopping Mall No.8 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China
378 Wujiaochang Lao Feng Xiang C-1 Wanda Plaza, No.111 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China
379 Wujiaochang Decathlon Unit LG01-23, No.234 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China
380 Yangpu Riverside Outlets No.2866 Yangshupu Road, Yangpu District, Shanghai, China
381 Yangpu Riverside Zotter Building 63 (Building 9), No.2866 Yangshupu Road, Yangpu District, Shanghai, China
382 South Mall Shanghai Friendship Store Floor 1-5, No.7250 Humin Road, Minhang District, Shanghai, China
383 South Mall Shanghai Friendship Store No.7388 Humin Road, Minhang District, Shanghai, China
384 Xinzhuang Parkson Floor 1-3, Zhongsheng World Mall, No.5001 Dushi Road, Minhang District, Shanghai, China
385 Qibao Xiaomi No.01-027, Floor 1, No.1507 Qixin Road, Minhang District, Shanghai, China
386 Qibao Printemps No.3755 Qixin Road, Minhang District, Shanghai, China
387 Qibao Famos Square Floor 1-5, No.3457 Caobao Road, Minhang District, Shanghai, China
388 Zhaoxiang Outlets No.2888 Huqingping Highway, Qingpu District, Shanghai, China
389 Zhaoxiang Gucci Store A3001, No.2888 Huqingping Highway, Qingpu District, Shanghai, China
390 Zhaoxiang Outlets No.1-346, Lane 5999, Middle Jiasong, Qingpu District, Shanghai, China
391 Zhaoxiang Cha Yu 1946 No.61 Xiatang Street, Liantang Town, Qingpu District, Shanghai, China
392 Nanqiao Bailian Nanqiao Shopping Mall No.288&588 Baiqi Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai, China
393 Nanqiao Century Mart Floor B1, Bailian South Bridge Shopping Center, No.288 Baiqi Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai, China
394 Nanqiao Shang Hai Zhangtiejun Jadeite Co.,Ltd Room 401-A, Building 3, No.3, Lane 567, Puxing Highway, Minhang District, Shanghai, China
395 Hongqiao Airport Sunny Share Store I104&I108&I109, International Departure Zone & Store C106, International Departure Public Area, Terminal 1, Hongqiao Airport, No.700 Yingbin No.1 Road, Changning District, Shanghai, China
396 Songjiang Besto Floor 1, Building 1, No.998 Maoting Road, Chedun Town, Songjiang District, Shanghai, China
คำแนพนำยอดนิยม
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ