เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานบ่อย
รหัสเบอร์โทรต่างประเทศ 86
รหัสเบอร์โทรเซี่ยงไฮ้ 21
สัญญาณแจ้งเตือนความปลอดภัย 110
สัญญาณไฟไหม้ 119
รถพยาบาล 120
พยากรณ์อากาศ 12121
หน่วยบริการประชาชนเซี่ยงไฮ้ 12345
สายด่สนคุณภาพ 12365
สายด่วนการท่องเที่ยว 962020
สอบถามเที่ยวบินของสนามบิน 96990
สอบถามเที่ยวรถไฟ 63179090
จองตั๋วรถไฟ 95105105
สถานีขนส่งโดยสารระยะไกล 52855835
สหกรณ์แท็กซี่ต้าจ้ง 96822
สหกรณ์แท็กจิ่นเจียง 96961
สหกรณ์แท็กซี่เฉียงเชิง 62580000
สหกรณ์แทกซี่ไห่โป๋ 96965
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว| โรงแรม | นิทรรศการ |แนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเทศกาลและกิจกรรม เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนงานนิทรรศการในเซี่ยงไฮ้ให้กับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศตลอดจนนักวางแผนในการจัดการประชุม งานนิทรรศการ MICE และกิจกรรมต่างๆ