รถไฟฟ้าเส้นทางรถไฟฟ้าในเซี่ยงไฮ้

ในเดือน ธ.ค. ปี 2018 รถไฟฟ้าในเซี่ยงไฮ้มีการเปิดให้บริการทั้งสิ้น 16 สาย (สาย 1-13 ,สาย 16-17 ,สายผู่เจียง) รวมเป็นระยะทาง 705,000 เมตร (รวมรถไฟแม็กเลฟ 29,000 เมตร) มีสถานีทั้งสิ้น 415 สถานี (รวมสถานีรถไฟแม็กเลฟ 2 สถานี)

กรุณาล็อกอินเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรถไฟฟ้าใต้ดินเซี่ยงไฮ้ เพื่อสอบถามเส้นทางและราคาตั๋วโดยสาร : www.shmetro.com

แผนภาพเส้นทางที่เปิดให้บริการ

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ