เทศกาลท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้เทศกาลท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2533 จะเริ่มวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนของทุกปี ใช้เวลาประมาณ20วัน รวมหลายหมวดหมู่ประมาณ40กว่ารายการอย่างเช่น การท่องเที่ยว การพักผ่อน ความบันเทิง วัฒนธรรมและการกีฬา งานนิทิทรรศการ อาหารและช็อปปิ้งเป็นต้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวเกิน8ล้านคน/ครั้ง


เทศกาลท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ร่วมสนับสนุนโดยสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งนครเซี่ยงไฮ้และสำนักงานคณะกรรมการการพาณิชย์แห่งเซี่ยงไฮ้ เป็นงานท่องเที่ยวที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดปัจจุบัน และเป็นงานท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลมากที่สุดภายในประเทศ


เทศกาลท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้เน้นเป็น“เทศกาลแห่งประชาชนทั่วไป” มีธีมที่เป็น“เข้าสู่ความสวยงามและความสุข” กระตุ้นกลยุทธ์“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้น”ทางในด้านการท่องเที่ยว ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมตัวกันเทศกาลท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ได้กลายเป็นงานสำคัญของมหานครเซี่ยงไฮ้ มีกิจกรรมประกวดขบวนแห่ประจำปี ประกอบการท่องเที่ยว การพักผ่อน ความบันเทิง วัฒนธรรมและการกีฬา งานนิทิทรรศการ อาหารและช็อปปิ้งและกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้าร่วมตัวหลากหลาย โชว์เสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้ในทุกด้านไปยังทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ