• เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีความหลากหลายและเป็นสากล มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคและความทันสมัยเกิดเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เมื่อเข้าไปยัง 1 ในพิพิธภัณฑ์ที่ระลึกของพรรคคอมมิวนิสต์ การท่องเที่ยวสี่แดงจะเริ่มจากที่นี่ ; การถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ; หลีกหนีความเร่งรีบและความวุ่นวายของตัวเมือง อาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติ สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบชนบทของเซี่ยงไฮ้ ; อุปรากรเซี่ยงไฮ้ , การแสดงหุ่นเงา การแสดง หลัวกู่ชู....ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดมาผ่านศิลปินพื้นบ้าน คุณจะได้สัมผัสกับความบันเทิงในแบบพื้นบ้านของเซี่ยงไฮ้ในยุคก่อน
  • เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีความหลากหลายและเป็นสากล มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคและความทันสมัยเกิดเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เมื่อเข้าไปยัง 1 ในพิพิธภัณฑ์ที่ระลึกของพรรคคอมมิวนิสต์ การท่องเที่ยวสี่แดงจะเริ่มจากที่นี่ ; การถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ; หลีกหนีความเร่งรีบและความวุ่นวายของตัวเมือง อาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติ สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบชนบทของเซี่ยงไฮ้ ; อุปรากรเซี่ยงไฮ้ , การแสดงหุ่นเงา การแสดง หลัวกู่ชู....ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดมาผ่านศิลปินพื้นบ้าน คุณจะได้สัมผัสกับความบันเทิงในแบบพื้นบ้านของเซี่ยงไฮ้ในยุคก่อน
  • เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีความหลากหลายและเป็นสากล มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคและความทันสมัยเกิดเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เมื่อเข้าไปยัง 1 ในพิพิธภัณฑ์ที่ระลึกของพรรคคอมมิวนิสต์ การท่องเที่ยวสี่แดงจะเริ่มจากที่นี่ ; การถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ; หลีกหนีความเร่งรีบและความวุ่นวายของตัวเมือง อาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติ สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบชนบทของเซี่ยงไฮ้ ; อุปรากรเซี่ยงไฮ้ , การแสดงหุ่นเงา การแสดง หลัวกู่ชู....ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดมาผ่านศิลปินพื้นบ้าน คุณจะได้สัมผัสกับความบันเทิงในแบบพื้นบ้านของเซี่ยงไฮ้ในยุคก่อน
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ