โฆษณาการท่องเที่ยว


พิพิธภัณฑ์เป็นบัตรทางวัฒนธรรมของเมืองหนึ่ง หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตและปัจจุบันของเซี่ยงไฮ้ การที่เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่าง ๆ อาจเป็นทางลัดที่ดีตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ระดับชาติไปจนถึงพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวที่ออกแบบโดยผู้ออกแบบชื่อดัง ตั้งแต่ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ไปจนถึงกลักไม้ขีดไฟขนาดเล็ก มีธีมหลากหลายให้เลือกมองย้อนกลับไปในยุคครีเทเชียส มองขึ้นไปทางช้างเผือกผ่านเหมือนได้เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลายศตวรรษและสังเกตความงามของงานฝีมือที่หายากแท้ที่จริงแล้ว เมืองเซี่ยงไฮ้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหญ่ที่ครอบคลุมทุกด้านไม่ใช่หรือ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เซี่ยงไฮ

ที่อยู่:เลขที่ 200 ถนนชื่อจี้ต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-68622000*6888

พิพิธภัณฑ์รถยนต์ เซี่ยงไฮ

ที่อยู่:เลขที่ 7565 ถนนอันถิงเจิ้นโป๋หยวนลู่ เขตเจี่ยติ้ง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-69550005

พิพิธภัณฑ์การเดินเรือ เซี่ยงไฮ

ที่อยู่:เลขที่ 197 ถนนหลินกั่งซินเฉิงเชินกั่งต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-68283691

Power Station of Art

ที่อยู่:เลขที่ 200 ถนนฮวาหยวนกั่งลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-31108550

Shanghai Museum of Glass (พิพิธภัณฑ์กระจก)

ที่อยู่:เลขที่ 685 ถนนฉางเจียงซีลู่ เขตเป่าชาน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-66181970

Shanghai History Museum (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เ

ที่อยู่:เลขที่ 325 ถนนหนานจิงซีลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-63232504

Shanghai Natural History Museum (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาต

ที่อยู่:เลขที่ 510 ถนนเป่ยจิงซีลู่ เขตจิ้งอัน เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-68622000

Shanghai Museum (พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้)

ที่อยู่:เลขที่ 201 ถนนเหรินหมินต้าเต้า เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-63723500

Shanghai City Planning Exhibition Hall

ที่อยู่:เลขที่ 100 ถนนเหรินหมินต้าเต้า เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-63184477

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ