ทัวร์ชนบท


เซี่ยงไฮ้เป็นที่รู้จักกันดีในสไตล์โมเดิร์นของเมือง อย่างไรก็ดีชานเมืองของเซี่ยงไฮ้ก็มีรูปลักษณ์หลากหลายเช่นกัน: ทิวทัศน์เมืองน้ำที่งดงาม ระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สวยงามและเทศกาลที่คึกคักมากมาย ทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากตัวเมืองที่คึกคัก

หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว

ที่อยู่:ภายในหมู่บ้านจูเจียเจี่ยว เขตชิงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-59240077

อุทยานแห่งชาติตงผิง

ที่อยู่:เลขที่ 2188 ถนนเป่ยเหยียนกงลู่ เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-59338028

Xi Sha National Wetland Park

ที่อยู่:เลขที่ 588 ถนนเป่าหูลู่ เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-39633635

หมุ่บ้านโบราณเฟิงจิง

ที่อยู่:เลขที่ 28 บล็อก 8588 ถนนไฮเวย์ถิงเฟิงลู่ เขตจินชาน เมืองเซี่ยงไฮ้่ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-57355555

ฟาร์มช่ายปั๋วปัว

ที่อยู่:เลขที่ 518 ถนนชางถ้าชางช่ายลู่ หมู่บ้านจินเจ๋อเจิ้น เขตชิงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:/

หมู่บ้านอ่างเก็บน้ำเฉาจิง

ที่อยู่:เลขที่ 1155 หมู่บ้านอ่างเก็บน้ำเฉาจิง เขตจินชาน เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:/

ฉงหมิง เนชันนอล จีโอ ปาร์ค

ที่อยู่:ถนน ลู่หัวเจิ้นเป่าหูลู่ เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-39633635

ศูนย์วัฒนธรรมข้าว

ที่อยู่:เลขที่ 152 ถนน ซินปังลู่ หมู่บ้าน ซินชุนเซียง เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-59650878

ฟาร์มแห่งความสุข ตงเหอจิ๋วกู่

ที่อยู่:เลขที่ 529 หมู่บ้าน ซินเจิงชุน ตำบลชู่ซินเจิ้น เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-58661188

สวนนิเวศวิทยาฟางหยวน

ที่อยู่:เลขที่ 1239 ทางหลวงเฉินตู้กงลู่ ตำบลผู่เจียงเจิ้น เขตหมิ่นหัง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-34536903

หมู่บ้านกั่งเหยียนเจิ้น

ที่อยู่:เลขที่ 868 หมู่บ้าน กั่งเหยียนเจิ้น เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-59456010

หมู่บ้านเก๋อซินชุน

ที่อยู่:เลขที่ 1589 ถนนทางหลวงเฉินตู้กงลู่ หมู่บ้านเก๋อซินชุน ตำบลผู่เจียงเจิ้น เขตหมิ่นหัง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-64110499

อุทยานแห่งชาติเฉ๋อชาน

ที่อยู่:เลขที่ 9258 ถนน Waiqingsong เขตซงเจียงเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-57657231

Dong Tan Wetland Park

ที่อยู่:บริเวณเฟิงเชอ ถนนเฉินเจียเจิ้นตงหวังต้าเต้า เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-39367000

FOUHAUS LIFESTYLE SPACE

ที่อยู่:เลขที่ 46 ถนน ไห่ฉวนลู่ ตำบลซินฉ่างเจิ้น เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-58012903

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ