• ทำความเข้าใจถึงมาตรฐานของธุรกิจที่ให้บริการด้านการจัดประชุมและธุรกิจที่ได้รับมาตรฐานในเซี่ยงไฮ้ ให้ความสนใจการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ รวบรวมข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ และจัดทำเป็นเนื้อหารายงาน
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ