บริษัท เซี่ยงไฮ้ไชน่าทราเวลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่:ชั้น 7-8 อาคาร 2 อาคารหัวเซิง ซอย 519 ถนนมาเก๊า เขตผูโถ่ เซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท เซี่ยงไฮ้ไชน่าทราเวลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นกรรมการบริหารของสมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน รองประธานสมาคมการท่องเที่ยวแห่งนครเซี่ยงไฮ้ และเป็นสมาชิกของสมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิกสาขาประเทศจีน สมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ สมาชิกของสมาคมการประชุมนานาชาติ รวมไปถึงรองประธานของสมาคมตัวแทนจำหน่ายการขนส่งทางอากาศการบินพลเมืองแห่งนครเซี่ยงไฮ้ด้วยในปี 2554 บริษัท เซี่ยงไฮ้ไชน่าทราเวลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในบริษัทนำเที่ยวระดับ 5A ชุดแรกในเซี่ยงไฮ้และผ่านการทบทวนการประเมินบริษัทนำเที่ยวระดับ 5A ในปี 2558 นอกจากนี้ บริษัท เซี่ยงไฮ้ไชน่าทราเวลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดยังได้รับสมญานามว่า “หน่วยงานอารยธรรมในเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2558-2559” และในปี 2557 บริษัท เซี่ยงไฮ้ไชน่าทราเวลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับใบรับรอง "องค์กรดำเนินงานธุรกิจและให้บริการจัดประชุมที่ได้มาตราฐานชุดแรกในเซี่ยงไฮ้" จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวประเมินรางวัลสำหรับนิทรรศการ คณะกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ โดยผ่านการทบทวนการประเมินอีกครั้งในปี 2560 นอกจากนี้ ระหว่างปี 2557-2560 บริษัท เซี่ยงไฮ้ไชน่าทราเวลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดยังได้ผ่านการทบทวนการประเมินองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ระดับ 5 ดาว โดยมีทั้งหมด 58 เส้นทางได้รับการจัดอันดับเป็น "ผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้" อีกด้วย

เบอร์โทรสถานที

+86-21-62981111

รหัสไปรษณีย์

200060

การคมนาคม

เส้นทางขนส่งมวลชนสาย 7 และสาย 13 สถานีฉางโซ่วโร๊ด

เวลาเปิดให้บริการ

/

ข้อได้เปรียบ

เกียรตินิยมและรางวัลที่ได้รับ: 1) ในปี 2558 บริษัท เซี่ยงไฮ้ไชน่าทราเวลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้รับใบรับรอง "องค์กรดำเนินงานธุรกิจและให้บริการจัดประชุมที่ได้มาตราฐานในเซี่ยงไฮ้ " และกลายเป็นหน่วยงานสาธิตที่ได้มาตรฐานแห่งเดียวเท่านั้น 2) ในปี 2557 บริษัท เซี่ยงไฮ้ไชน่าทราเวลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับใบรับรอง"บริษัทนำเที่ยวระดับ 5A" เป็นชุดแรก 3) ในปี 2559 บริษัท เซี่ยงไฮ้ไชน่าทราเวลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้รับสมญานามว่า "องค์กรพัฒนาด้วยความซื่อสัตย์ระดับ 5 ดาวเพียงแห่งเดียวในเซี่ยงไฮ้" 4) สมาชิกการประชุมนานาชาติ (ICCA)

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ