บริษัท จิ่นเจียง ทูริมส์ โฮดิ้ง จำกัด

ที่อยู่:เลขที่ 191 ถนนฉางเล่อ เขตจิ้งอัน เซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท จิ่นเจียง ทูริมส์ โฮดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยโดยตรงของบริษัท เซี่ยงไฮ้จิ่นเจียง อินเตอร์เนชั่นแนล ทูริมส์ จำกัด ในสังกัดกรุ๊ป จินเจียง อินเตอร์เนชั่นแนล"จิ่นเจียง ทูริมส์" ติดอันดับ 5 ของ 100 อันดับบริษัทนำเที่ยวระหว่างประเทศในปี 2552บริษัท จิ่นเจียงทูริมส์มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านการจัดนำเที่ยวเข้าประเทศและไปต่างประเทศ การจัดนำเที่ยวในประเทศ การจัดนำเที่ยวนิทรรศการทางธุรกิจ และธุรกิจนำเที่ยวที่เกี่ยวข้อง โดยมีทีมบุคคลากรที่ประกอบด้วยล่ามแปลภาษา มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสเยอรมัน เกาหลีและสเปน เป็นต้น ซึ่งมีความสามารถในการจัดนำเที่ยวเป็นส่วนบุคคลและเป็นกลุ่มประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงการกำหนดและดำเนินการรายการนำเที่ยวเพื่อธุรกิจ เพื่อราชการและเพื่อเป็นรางวัลนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา บริษัท จิ่นเจียงทูริมส์ได้ติดอันดับใน 100 บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว อินเตอร์แนชั่นแนลแห่งประเทศจีนมาเป็น 16 ปีติดต่อกันและในปี 2552 ได้รับแต่งตั้งเป็น "บริษัทนำเที่ยวที่กำหนดโดยการนำเที่ยวเวิลด์เอ็กซ์โป" จากสำนักเวิลด์เอ็กซ์โป

เบอร์โทรสถานที

400-820-8006

รหัสไปรษณีย์

200020

การคมนาคม

เส้นทางขนส่งมวลชนสาย 1 สถานีส่านซีใต้

เวลาเปิดให้บริการ

/

ข้อได้เปรียบ

รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: บริษัทนำเที่ยวระดับ 5A แห่งเซี่ยงไฮ้, ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001, บริษัทนำเที่ยวที่ดีที่สุดในเซี่ยงไฮ้ TTG , รางวัลผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกที่โดดเด่น, หน่วยงานอารยธรรมแห่งเซี่ยงไฮ้, ทีมงานยอดเยี่ยมในงานเอ็กซ์โป และบริษัทนำเที่ยวอินเตอร์แนชั่นแนล 100 อันดับแรก

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ