บริษัท ไชน่าทราเวลอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์แอนด์เอ็กซิบิชั่น จำกัด สาขาเซี่ยงไฮ้

ที่อยู่:เลขที่ 868 ชั้น 16 อาคารจองก่างฮุ่ย ถนนฉางโซ่ว เขตผู่โถ เซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท ไชน่าทราเวล กรุ๊ป เป็นวิสหกิจส่วนกลางภาคการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดและมีความได้เปรียบในการประสานธุรกิจมากที่สุด บริษัท ไชน่าทราเวลอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์แอนด์เอ็กซิบิชั่น จำกัดเป็นบริษัท ระดับมืออาชีพเพียงแห่งเดียวในสังกัดของบริษัท ไชน่าทราเวลเซอร์วิสคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งให้บริการธุรกิจจัดนำเที่ยวเชิงธุรกิจ ประชุม นิทรรศการและการจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้แก่องค์กรขนาดใหญ่และลูกค้ารายใหญ่ มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมและได้รับรองและใบอนุญาตเป็นชุดจากองค์กรระหว่างประเทศมืออาชีพบริษัท ไชน่าทราเวลอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์แอนด์เอ็กซิบิชั่น จำกัดได้จดทะเบียนและก่อตั้งขึ้นในปักกิ่งเมื่อปี 2542 และสาขาเซี่ยงไฮ้จดทะเบียนในปี 2554 และบริษัทย่อยที่เซี่ยงไฮ้จดทะเบียนในปี 2556

เบอร์โทรสถานที

+86-21-60738788

รหัสไปรษณีย์

200060

การคมนาคม

เส้นทางขนส่งมวลชนสายสาม 13 สถานีถนนหวู่หนิน

เวลาเปิดให้บริการ

/

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ