ศูนย์จัดแสดง

ALL

Oriental Riverside Hotel Shanghai

ที่อยู่:เลขที่ 2727 ถนนปินเจียงต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-50370000

Shanghai World Expo Exhibition

ที่อยู่:เลขที่ 1099 ถนนกั๋วจั่นลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-20893600

National Exhibition and Convention Center

ที่อยู่:เลขที่ 333 ถนนซงเจ๋อต้าเต้า เขตชิงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-67008888

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

ที่อยู่:เลขที่ 2345 ถนนหลงหยางลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ปะรเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-28906888/28906666

Shanghai Exhibition Center

ที่อยู่:เลขที่ 1000 ถนนเหยียนอันจงลู่ เขตจิ้งอัน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-62475328/62477920

Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing

ที่อยู่:เลขที่ 35 ถนนจงเจียงลู่ เขตผูถัว เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-60290070

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ