National Exhibition and Convention Center

ที่อยู่:เลขที่ 333 ถนนซงเจ๋อต้าเต้า เขตชิงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

มีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 1,470,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ก่อสร้างเหนือพื้นดิน 1,270,000 ตารางเมตร พื้นที่จัดแสดง 500,000 ตารางเมตร ในปัจจุบันเป็นอาคารและศูนย์จัดแสดงนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตั้งอยู่ใจกลางของอาคาร ได้แก่ ห้องประชุม ห้องรับแขก VIP เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารเครื่องดื่ม แหล่งบันเทิง ดิสเพลย์มาร์เก็ตติ้ง ร้านขายสินค้าทั่วไป เป็นต้น แบบครบวงจร ซึ่งเป็นความโดดเด่นพิเศษเฉพาะของ National Exhibition and Convention Center

เบอร์โทรสถานที

+86-21-67008888

รหัสไปรษณีย์

201702

ลานจอดรถ

มีที่จอดรถขนาดเล็ก 6,135 คัน ,

การคมนาคม

รถไฟฟ้า สาย 2 สถานีสูจิงจ้าน

เวลาเปิดให้บริการ

/

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ