Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

ที่อยู่:เลขที่ 2345 ถนนหลงหยางลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ปะรเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

ใน Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) มีห้องโถงจัดแสดงนิทรรศการแบบไร้เสา ในชั้นเดียว 17 ห้อง ภายในห้องจัดแสดงมีพื้นที่ทั้งหมด 200,000 ตารางเมตร นอกห้องจัดแสดงมีพื้นที่ทั้งหมด 100,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตผู่ตง เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การค้า การขนส่งทางอากาศ การเงินและข่าวสาร ของจีน และได้กลายเป็นเวทีนิทรรศการนานาชาติที่สำคัญที่เชื่อมต่อเศรษฐกิจของในและต่างประเทศ

เบอร์โทรสถานที

+86-21-28906888/28906666

รหัสไปรษณีย์

201204

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 7 สถานีฮวามู่ลู่

เวลาเปิดให้บริการ

/

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ