Shanghai Exhibition Center

ที่อยู่:เลขที่ 1000 ถนนเหยียนอันจงลู่ เขตจิ้งอัน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

ห้องโถงทางทิศใต้ของ Shanghai Exhibition Center เป็นห้องแนะนำทั่วไป ส่วนห้องโถงตรงกลาง , ห้องโถง 1 ตะวันออก , ห้องโถง 1 ตะวันตก และห้องโถง 2 ตะวันตกจะถูกจัดเป็นโซนห้องจัดแสดงโชว์ ส่วนหอมิตรภาพและห้องโถง 2 ตะวันออกจะถูกจัดเป็นโซนห้องประชุม ภายใน Shanghai Exhibition Center มีห้องโถงอเนกประสงค์ทั้งสิ้น 42 ห้อง และมีห้องที่สามารถใช้จัดประชุมได้กว่า 100 ห้อง มีพื้นที่สำนักงาน โรงภาพยนต์ ห้องจัดเลี้ยง ร้านกาแฟ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 10,000 ตารางเมาตร สร้างขึ้นในปี 1955 เป็นอาคารที่เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ เป็นสถาปัตยกรรมคลาสสิคแบบรัสเซีย

เบอร์โทรสถานที

+86-21-62475328/62477920

รหัสไปรษณีย์

200040

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 7 สถานีจิ้งอันซือ

เวลาเปิดให้บริการ

9:00-19:00

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ